Održana radionica iz oblasti Zdravlja i zdravih životnih stilova sa volonterima Kid's festivala

U srijedu 31.01.2017. godine, treneri vršnjačke edukacije Asocijacije XY u partnerstvu sa UNFPA održali su dvosatnu radionicu sa volonterima Kids festivala u Sarajevu u prostorijama Ekonomskog fakulteta UNSA. Teme su bile reproduktivno zdravlje mladih i zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Navedene teme su izabrane kao ključne za rad sa mladima iz oblasti Zdravlja i zdravih životnih stilova. Radionicu su facilitirali trener vršnjačke edukacije Amer Džekman i trenerica vršnjačke edukacije Adna Klajdžisalihović koristeći se prijateljskim pristupom kao osnovnim postulatom vršnjačke edukacije.

„Zadovoljstvo je vidjeti mlade koji su spremni da doprinose, rade na sebi i kreiranju bolje životne sredine. Koji shvataju da se pojam vrijednost ne koristi samo kada je riječ o novcu. Slobodno mogu reći da su riječi i djela nas mladih uticajne i važne uprkos različitim stavovima koje u zadnje vrijeme možemo čuti", kazao je Amer Džekman.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS