Održana Konferencija udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja

Udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini organizirala su u Sarajevu konferenciju „Dostojanstvo u mentalnom zdravlju: psihološka prva pomoć za sve".

Konferencija je, u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u BiH kojeg podržava Vlada Švicarske, održana na Međunarodni dan mentalnog zdravlja, a pod pokroviteljstvom Asocijacije XY, Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Cilj skupa je podizanje svijesti o mentalnim poremećajima i njihovom uticaju na stanovništvo, predstavljanje dobre prakse i promoviranje korisničkih inicijativa u oblasti mentalnog zdravlja.

- Projekat mentalnog zdravlja doprinosi poboljšanju života osoba s mentalnim poteškoćama - omogućavanjem boljeg pristupa uslugama zaštite mentalnog zdravlja na nivou zajednice, jačanjem kvalitete i obima ovih usluga, i poboljšanju okvira za poštivanje prava osoba s mentalnim poteškoćama kao i njihovih porodica. Uključivanje osoba s mentalnim poteškoćama u sve reformske aktivnosti predstavlja osnovni princip projekta i od ključnog je značaja za uspjeh reforme - izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH.

Kroz pomenuti projekat, Vlada Švicarske je od 2009. partner entitetskim ministarstvima zdravlja u poboljšanju usluga zaštite mentalnog zdravlja pružajući tehničku, financijsku i stručnu pomoć.

Do sada je izdvojeno 15 miliona KM za aktivnosti u području reformi mentalnog zdravlja. Podršku za pružanje većeg obima kvalitetnih usluga zaštite mentalnog zdravlja su dobila 74 centra za mentalno zdravlje u zajednici diljem zemlje i korisnička udruženja i grupe za samopomoć, koji djeluju u 29 općina

Do sada je izdvojeno 15 miliona KM za aktivnosti u području reformi mentalnog zdravlja. Podršku za pružanje većeg obima kvalitetnih usluga zaštite mentalnog zdravlja su dobila 74 centra za mentalno zdravlje u zajednici diljem zemlje i korisnička udruženja i grupe za samopomoć, koji djeluju u 29 općina.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS