Održana Konferencija o mentalnom zdravlju: Razgovarajmo

S ciljem predstavljanja ključnih rezultata reforme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji su potignuti uz podršku Projekta mentalnog zdravlja u periodu od 2014. do 2018. godine, te da se omogući razgovor o potrebnim aktivnostima kako bi se postignuti rezultati održali i nastavili, u Tesliću je u periodu od 05. do 06. februara 2018. godine održana konferencija o mentalnom zdravlju pod nazivom „Razgovarajmo".

Konferenciji je prisustvovalo oko 300 predstavnika institucija, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja korisnika osoba sa mentalnim bolestima i poremećajima, organizacija profesionalaca u mentalnom zdravlju kao i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvom civilnih poslova BiH i Odjelom za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. U proteklih 7 godina, Vlada Švicarske je donirala 17 miliona KM kroz Projekat mentalnog zdravlja, a planira nastaviti podršku i u naredne četiri godine sa dodatnih 9 miliona KM.

Prema riječima pomoćnika federalnog ministra zdravstva dr. Gorana Čerkeza za uspjeh reforme mentalnog zdravlja ključne su tri stvari i to: "Uspostaviti savjesno upravljanje cjelokupnim sistemom zaštite mentalnog zdravlja, omogućiti i ojačati kapacitete za pružanje usluga mentalnog zdravlja te smanjiti stigmu i diskriminaciju što bi trebalo rezultirati zadovoljnim korisnikom koji je u potpunosti integriran u društvo. Dakle, kroz reformu mentalnog zdravlja ne govorimo više o liječenju, nego o konitinuitetu brige o oporavku i socijalnoj inkluziji. Bosna i Hercegovina kao lider u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi ima obavezu da kontinuirano ulaže i unapređuje ovu oblast, a ova konferencija je prilika da vidimo gdje smo i šta još treba da uradimo", kazao je Čerkez.

Rukovodilac Odsjeka za bolničku zaštitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr. Milan Latinović mišljenja je da bi do potpunog izražaja došle aktivnosti u oblasti unapređenja mentalnog zdravlja koje su se provodile u zadnjih dvadesetak godina, važno je bilo da Vlade, javne institucije, ustanove, civilne organizacije i pojedinci prepoznaju značaj ove oblasti zdravlja, te da budu posvećene unapređenju mentalnog zdravlja u kontinutitetu.

"U proteklom periodu veliki doprinos tom procesu pružen je kroz Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji je praktično podržao reformske procese definisane u strateškim dokumentima koja su izradila ministarstva za zdravlje. U tim reformskim procesima korisnici usluga u mentalnom zdravlju stavljeni su u centar pažnje. Konferencija predstavlja priliku za sveobuhvatno prikazivanje postignutih rezultata kroz neposredna iskustva profesionalaca i korisnika i priliku za prepoznavanje stvari na kojima treba raditi u narednom periodu", kazao je Latinović.

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer naglasila je da uz podršku Projekta mentalnog zdravlja danas timovi 70 centara za mentalno zdravlje širom zemlje pružaju nove i kvalitetnije usluge svojim klijentima, u skladu sa njihovim potrebama.

"Više od 3.000 osoba sa teškim mentalnim poremećajima i članova njihovih porodica primaju nove usluge. Većina ovih osoba se jako dobro oporavlja i uživa u boljem kvalitetu života. Učešće osoba sa mentalnim problemima u dizajniranju usluga i u radu u zajednici putem njihovih udruženja smatramo jednim od ključnih faktora uspjeha projekta. Više od 550 osoba sa mentalnim poremećajima je do sada učestvovalo u aktivnostima koje podržavaju njihovu integraciju u društvo, a uspostavljena su i dva socijalna poduzeća u kojima mogu da ostvare radni angažman. Oni navode da su ovo iskustva koja su im promijenila život. Švicarska će nastaviti podržavati Projekat mentalnog zdravlja i naredne četiri godine", zaključila je Dätwyler Scheuer.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić upoznala je prisutne sa prilično zabrinjavajućim statističkim podacima kada je u pitanju oblast mentalnog zdravlja.

"Više od 450 miliona ljudi u svijetu ima neki od mentalnih poremećaja, a procjenjuje se da bi svaka četvrta osoba tokom svog života mogla imati određenih problema s mentalnim zdravljem. Suicid je drugi najčešći uzrok smrti među mladim ljudima diljem svijeta, a, prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), do 2020. godine depresija će biti drugi uzrok ukupnog obolijevanja i jedan od vodećih javno zdravstvenih problema. S ciljem unapređenja mentalnog zdravlja građana i građanki u Bosni i Hercegovini, kroz Projekat mentalnog zdravlja ostvarena je koordinacija svih sudionika u oblasti mentalnog zdravlja, uključujući zdravstvene ustanove i službe, kao i društvene zajednice u cjelini. Značajna uloga na tom planu pripada centrima za mentalno zdravlje i udruženjima koja okupljaju korisnike usluga u oblasti mentalnog zdravlja, kako bi se uključili u društvo i kako bi se o ovom problemu javno govorilo. Sa ponosom možemo reći da je naša zemlja lider u Jugoistočnoj Evropi kada je u pitanju reforma mentalnog zdravlja u zajednici i usluge u oblasti mentalnog zdravlja u cjelini", kazala je Osmanagić.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS