Održana edukacija za zatvorsko osoblje i za vršnjačke edukatore/osuđena lica

Tokom mjeseca marta 2015. godine, Asocijacija XY je održala dvije dvodnevne edukacije za zatvorsko osoblje i za vršnjačke edukatore/osuđena lica. U KPZ Sarajevo, objekat Igman, održana je edukacija osuđenih lica na temu prevencije HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih bolesti. Cilj edukacije je podizanje svijesti osuđenih lica o potrebi zaštite kao i nastavak educiranja na nivou tzv. vršnjačke edukacije- prenos naučenog na druge osuđenike.

U martu je takođe održana i edukacija za zatvorske službenike i to u KPZ Bihać. Obuci su prisustvovali zatvorski čuvari, medicinsko osoblje kao i predstavnici uprave. Cilj ove edukacije je senzibilizacija na potrebu HIV prevencije i zaštita osoblja.Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo temama i pristupom koje su im približile načine prenošenja i zaštite od HIV/AIDS-a i seksualno prenosivih bolesti te ih smatraju veoma korisnim u svom svakodnevnom profesionalnom radu.

Jedna od narednih aktivnosti Asocijacije XY na ovom projektu je izrada HIV protokola za zatvore koji će pružiti  standarde i smjernice o postupanju u zatvorima kako bi se zaštita provodila kontinuirano.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS