Održan uvodni sastanak radne grupe za reviziju Strategije o unapređenju SRZ i prava

U prostorijama Asocijacije XY jučer je održan uvodni sastanak radne grupe za reviziju Strategije o unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, čiji je cilj jačanje i unaprjeđenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini kao i unaprijeđenje strateškog okvira za seksualno i reproduktivno zdravlje u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Prema riječima pomoćnika ministra Federalnog ministrastva zdravstva dr. Gorana Čerkeza, sastanak je ocijenjen izuzetno uspješnim.

Na početku smo procesa revizije do sada učinjenog iz prošle strategije, i pripreme nove strategije o seksualno reproduktivnom zdravlju, odnosno, o unapređenju zdravlja majke i djeteta, smanjenja stigmi i povećanja znanja mladih ljudi kada govorimo o ovoj oblasti. U pitanju je strateški interes. Inače, kada govorimo o ovoj oblasti moramo misliti na naš cilj a to je povećanje nataliteta, poboljšanje zdravlja, smanjenje neželjenih trudnoća. Pred nama je veliki ali strateški jako bitan posao, koji će u konačnici imati efekat ne samo za zdravstveni sektor već i na društvo u cjelini. Bez zdravog djeteta, bez zdravog starta u razvoju i zdrave majke sigurno nema ni zdravog društva" kazao je Čerkez.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS