Održan sastanak sa sekretarom Ustavnopravne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zijadom Hasićem

Lider programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđa Mehmedović danas je u Sarajevu održao sastanak sa sekretarom Ustavnopravne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zijadom Hasićem, te ga informisao o dosadašnjim i budućim programskim aktivnostima ove asocijacije u oblasti seksualno- reproduktivnog zdravlja. Na obostrano zadovoljstvo, pozdravljena je dosadašnja saradnja i dogovorene su naredne zajedničke aktivnosti.

„Početkom naredne godine Asocijacija XY će inicirati zajednički panel na kojem će se diskutovati o aktualnim problemima u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju ova oblast", kazao je Feđa Mehmedović.

Prema riječima Zijada Hasića, koji je ocijenio pozitivnim djelovanje Asocijacije XY, parlamentarna grupa za populaciju i razvoj već deset godina naporno radi na pitanjima SRZ, peer edukacije, politika za stariju populaciju...

„Redovni smo na godišnjim okupljanjima parlamentarnih grupa koje su sastavljene od evropskih parlamentaraca i predstavnika ostalih svjetskih zemalja. Bosna i Hercegovina prati evropske preporuke kada je u pitanju ova oblast", kazao je Hasić.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS