Održan okrugli sto Značaj obrazovanja u sprječavanju nasilja nad ženama i djevojčicama

Okrugli sto pod nazivom "Značaj obrazovanja u sprječavanju nasilja nad ženama i djevojčicama" održan je danas u prostorijama UN House, a učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici/ce nevladinih organizacija, javnih ustanova i škola iz Bosne i Hercegovine koje imaju za cilj preventivno djelovanje u oblasti nasilja a posebno nasilja nad ženama i djevojčicama. Pozdravni govor i otvaranje okruglog stola održale su programska specijalistkinja, UN Women BIH Amna Muharemović, direktorica Medica Zenica Sabiha Husić i direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS