Održan inicijalni sastanak partnera na projektu Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH

Inicijalni sastanak partnera Asocijacije XY, Care International, Instituta za razvoj mladih u zajednici „Perpetuum Mobile" i  NVO „Snaga mladih" na projektu „Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini" održan je prošle sedmice u Sarajevu.  Cilj projekta je smanjenje stope nasilja prema ženama i nasilja u porodici kroz programe prevencije koji će biti implementirani kroz projekat na kojem će raditi istaknute nevladine organizacije iz BiH i inostranstva u saradnji sa vladinim sektorom i entitetskim gender centrima a pod pokroviteljstvom UN Women.

Prema riječima programskog savjetnika NGO Care International Johna Crownovera, projekat predstavlja izuzetnu priliku za nevladin ali i vladin sektor sa akcentom na Ministrastva obrazovanja i entitetske gender centre, kada je u pitanju uspostava pozitivnih promjena u zajednici.

„Ovaj Projekat treba da bude pokretač promjene u zajednici, da mladi ljudi budu dio promjene koja će izbrisati negativnosti u društvu kao što je npr. nasilje koje nije tipično samo za BiH već i za cijeli svijet. Ovo je izuzetna je prilika da veliki broj nevladinih organizacija rade zajedno i potiču mlade ljude da budu agenti promjena u zajednici.  Podržaćemo ih da se suoče sa novim izazovima na putu uspostavljanja pozitivnih vrijednosti u školama i zajednici, da budu inicijatori promjene i promocije novih ideja, a u kontekstu pozitivnih interakcija između dječaka i djevojčica, da promovišu zdrave veze i odnose kao i da pomognu Bosni i Hercegovini u stvaranju rodne jednakosti širom zemlje", kazao je Crownover.

Izvršni direktor Instituta za razvoj mladih u zajednici Perpetuum mobile Ilija Trninić mišljenja je da je vrijednost svakog projekta u dugoročnim aktivnostima.

„Kada kažemo dugoročne aktivnosti odmah mislimo na rezultate koji će doprinijeti održivosti. Svaki projekat koji se u vrlo kratkom vremenu realizuje ne može ispuniti  očekivanja i doprinijeti održivosti. Tako da je posebna vrijednost ovog projekta u tome da mijenja stavove i ponašanja, prvenstveno kod mladih ljudi koji će kasnije svojim stilom života i davanjem primjera u zajednici, kao pozitivni uzori, doprinijeti  značajnijem uticaju.To se posebno odnosi na gender transformativno djelovanje tj. davanjem primjera u zajednici, kako mladi momci treba da se ponašaju u odnosima sa djevojkama." Kaže Trninić i dodaje da ga posebno raduje činjenica da će se Projekat implementirati na teritoriji cijele BiH.

„Smatram da će ovaj projekat imati veliki uspjeh  jer pokriva značajne ključne tačke na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine te doprinosi interakciji mladih ljudi iz različitih zajednica.  Kada kažemo cijela Bosna i Hercegovina to znači krajnji  istok i krajnji  zapad i sjever i jug, a ono što je važno jeste da se primjenjuju norme i standardi koji su razvijani na ovim prostorima već deset godina" zaključio je Trninić.

Najveću vrijednost Projekta predstavlja činjenica da će se implementirati i u manjim gradovima u Bosni i Hercegovini smatra projekt koordinator u Institutu za razvoj mladih Perpetuum Mobile Aleksandar Slijepčević.

„Potrebno je da se uključe manji gradovi u implementaciju programa koji se tiču nasilja, tačnije rodno zasnovanog nasilja koje je dosta izraženije u manjim naseljima. Intenzivnijim radom u tim dijelovima zemlje bi trebalo da se doprinese tome da se smanji stopa nasilja i da se poboljša razumijevanje samog koncepta roda i rodno zasnovanog nasilja. Očekujem da ćemo izgraditi kapacitet organizacija koje će biti uključene u sam Projekat, da ćemo uspijeti  da podignemo njihov nivo rada prije svega ali i da podstaknemo mlade u lokalnoj zajednici da krenu nenasilnim putem i da taj ciklus nasilja koji se događa, polako zaustavi i prekine", kaže Slijepčević.

„Moja očekivanja su da ćemo prenijeti ista iskustva i dobre prakse iz svog hercegovačko-neretvanskog kantona na novi kanton i  doprinijeti pozitivnoj promjeni" , kazao je izvršni direktor NVO Snaga mladih Armin Čerkez.  

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić kazala je kako je i na najtežim propozicijama lako raditi sa odgovornim i profesionalnim partnerima.

„Sa iskustvom koje svaka od ovih organizacija nosi, ne sumnjam da će Projekat biti uspješno okončan", kazala je Osmanagić.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS