Održan drugi koordinacioni sastanak partnera na projektu Inicijativa mladića

Od septembra 2014. godine, Asocijacija XY sprovodi aktivnosti na projektu "Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa – Inicijativa mladića", podržanog od CARE NWB, Vlade Švicarske, Austrijske razvojne agencije, OAK Fondacije i CARE Njemačka-Luksemburg.

U novoj projektnoj fazi, pored aktivnosti koje sprovodi u Sarajevu, Asocijacija XY pruža podršku i pomaže u koordinaciji aktivnosti koje implementiraju partnerske organizacije iz Novog Travnika, Istočnog Sarajeva, Visokog i Bijeljine. Omladinske organizacije iz ova četiri grada su u prethodnoj projektnoj godini prošli set pripremnih obuka na osnovu kojih su dobili potrebne kapacitete koji su preduslov za samostalno izvođenje projektnih aktivnosti u okviru nove projektne faze.

Drugi koordinacioni sastanak partnerskih organizacija iniciran je od strane projektnog tima Asocijacije XY, a u cilju harmonizacije aktivnosti, prezentacije očekivanih rezultata te razvijanja zajedničke strategije za kvalitetniju implementaciju predviđenih projektnih aktivnosti. Drugi koordinacioni sastanak je održan u prostorijama Youth centra (Centra za mlade Asocijacije XY) sa simboličnom namjerom da partnerskim organizacijama predstavimo organizacioni koncept koji Asocijacija XY primjenjuje u cilju osiguravanja sigurnog prostora u kojem mladi rade sa svojim vršnjacima, podstiču pozitivne promjene, ohrabruju inovativne inicijative koje doprinose unapređenju položaja mladih kroz kampanje, radionice i druge aktivnosti koje osmišljavaju i planiraju mladi u ovom centru. 

Također, Asocijacija XY je iskoristila ovu priliku da partnerskim organizacijama donira promotivne i edukativne materijale koje će partnerske organizacije koristiti prilikom implementacije aktivnosti u školama i lokalnim zajednicama. 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS