ODGOVOR NA PRISTIGLO PITANJE ZA POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Asocijacija XY

Datum: 20.03.2015.

Predmet: Odgovor na pristiglo pitanje vezano za pojašnjenje tenderske dokumentacije

Povodom primljenog upita za pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku usluga „Procjene potrebe za rekonstrukcijom i nabavkom potrebne kancelarijske opreme za šest (6) mentalnozdravstvenih ustanova, te obavljanje stručnog nadzora izvođenja građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u tim ustanovama, broj 31/15, dajemo sljedeće pojašnjenje:

PITANJE 1: Molimo Vas da nam pojasnite stavku 7. B. - u smislu da li kopije prethodnih ugovora o izvođenju trebaju biti ovjerene kopije ili ne? 
Shodno običaju da se kao dokaz referenci u procesu javnih nabavki prilažu ovjerene kopije potvrda Investitora (sa detaljima ugovora), sa potpisom odgovornog lica i pečatom, da li iste mogu zamijeniti kopije ugovora kako bi se racionalno smanjila dokumentacija ponude (neki ugovori imaju po 16 stranica), osobito ukoliko isti moraju biti ovjerene kopije što bi u tom slučaju znatno smanjilo nepotrebne troškove ponuđača?

ODGOVOR NA PITANJE 1: Ponuđač je dužan predati samo kopije ugovora kojim se potvrđuje tačnost navoda, a kako je navedeno u tenderskom dokumentu, u cilju smanjenja troškova i racionaliziranje vremena potrebnog za pripremu dokumentacije.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS