Obuke zatvorskog osoblja i zatvorenika u KPZ-u Tuzla i Orašje

Tokom mjeseca juna 2015. godine, Asocijacija XY je održala dvodnevnu edukaciju za zatvorsko osoblje u KPZ-u Tuzla. Obuci su prisustvovali zatvorski čuvari, medicinsko osoblje i predstavnici uprave. Cilj ove edukacije je senzibilizacija na potrebu HIV prevencije i zaštita osoblja.

Održana je i dvodnevna edukacija osuđenih lica na temu prevencije HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih bolesti u KPZ Orašje. KPZ Orašje je sedmi zatvor sa kojim je Asocijacija XY potpisala ugovor o saradnji. Cilj edukacije je osposobiti osuđena lica za pružanje informacija o HIV-u i spolno prenosivim bolestima drugim osuđenim licima.

Obuke su održane u okviru saradnje koju Asocijacija XY ima sa kazneno-popravnim zavodima (KPZ) Federacije Bosne i Hercegovine. Edukacija zavodskog osoblja KPZ-a je projektna aktivnost planirana projektom „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem  riziku" u okviru cilja 1 programa Global Fonda za Bosnu i Herecegovinu.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS