Obilježen Svjetski dan zdravlja

Mladi Asocijacije XY obilježili su Svjetski dan zdravlja na radionici čija je tema bila „Njega zdravlja mladih" a kojoj su prisustvovali i predstavnici Budi muško Kluba iz Istočnog Sarajeva. Uz voćne salate koje su sami pravili i kojima su htjeli da skrenu pažnju javnosti na važnost pravilne ishrane za očuvanje zdravlja, mladi su razmijenili iskustva o zdravlju i zdravim životnim stilovima.

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja počelo je sedam dana ranije na društvenim mrežama Asocijacije XY, on – line kampanjom „Mi odrastamo zdravo sa Asocijacijom XY".

Prema riječima koordinatora za mlade Amera Džekmana kampanja je imala za cilj skretanje pažnje javnosti na mlade i njihove potrebe u oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova, kako bi se pripremili na izazove u budućnosti, očuvali svoje zdravlje i stvarali sretnije i zdravije generacije.

„Asocijacija XY je organizacija koja je nama mladima ukazala na potrebu očuvanja našeg zdravlja. Unutar organizacije redovno radimo u programima koji se bave prevencijom bolesti i očuvanjem mentalnog zdravlja. Prevencija svih oblika nasilja, informisanost o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, štetnosti duhana i duhanskih prerađevina, spolno prenosivim bolestima samo su neke od tema kojima se bavimo. Educiranost i informisanost u ovim oblastima zasigurno će nam obezbijediti duže i sretnije živote", kazo je Džekman.

Galerija slika

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS