Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu: Moći dostojanstveno živjeti je jedno od osnovnih ljudskih prava

„Dostojanstvo i mentalno zdravlje" tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se svake godine obilježava 10. oktobra. U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini kojeg podržava Vlada Švicarske, Asocijacija XY je u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva simbolično obilježila Svjetski dan mentalnog zdravlja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Veliki broj ljudi s problemima u mentalnom zdravlju, u cijelom svijetu, lišeni su osnovnih ljudskih prava. Oni su diksriminrani, stigmatizirani i marginalizirani u svojim zajednicama. 

Prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davora Pehara, prema svjetskim pokazateljima jedna od četiri osobe ima manjih ili većih  problema iz sfere mentalnog zdravlja.

„Vrlo je tanka nit kada će neko biti sa jedne a kada sa druge strane. Svjesni te činjenice Zavod za javno zdravstvo FBiH sa svim drugim institucijama iz sfere javnog zdravstva vrlo rado i odgovorno sudjeluje u radu ovakvih skupova, kako bismo svima nama ukazali na potrebu da mijenjamo svijest  kada su u pitanju osobe koje imaju poteškoće  iz sfere mentalnog zdravlja. Pristup tretmanu tih osoba mora biti multidisciplinaran. Nikako se ne smije zadržati samo na sferi zdravstvenog sustava. Vrijeme i mjesto na kojem mi danas živimo , teška socio- ekonomska situacija pogoduje činjenici da sve više ljudi ima poteškoće iz sfere mentalnog zdravlja. Ostaje nam veliki izazov da im svima pomognemo a na taj način pomažemo i svima nama. Zajedno moramo prevladati teškoće na najbolji mogući način", kazao je Pehar.

Koordinatorica zdravstvenog programa Ambasade Švicarske Maja Zarić  kazala je ovom prilikom da je mogućnost dostojanstvenog života jedno od osnovnih ljudskih prava.

„Ja bih rekla dostojanstvo u mentalnom zdravlju, jer dostojanstvo jeste sastvani dio svega što se tiče mentalnog zdravlja. Dostojanstvo se odnosi na priznanje, poštovanje, samopoštovanje i mogućnost da pravimo izbore i odlučujemo o onome što se nas tiče. Moći dostojanstveno živjeti je jedno od osnovnih ljudskih prava. Kao čuvari zdravlja stanovništva Vlada i zdravstveni autoriteti u BiH u partnerstvu sa drugima imaju ključnu ulogu u osiguravanju prava osoba sa mentalnim tešlkoćama. Njihov zadatak je da unapređuju mentalno zdravlje stanovništva u zemlji tako što između ostalog  osiguravaju podizanje svijesti, edukaciju, unapređenje usluga. Također, osiguravaju finansijsku i socijalnu zaštitu  osoba i porodica koje se moraju nositi sa zdravstvenim poteškoćama. Švicarska vlada već 6 godina podržava entitetska ministrastva zdravstva u reformi sistema za zaštitu mentalnog zdravlja" kazala je Zarić.

Studenti žurnalistike i mnogobrojni gosti imali su priliku pogledati namjenski film Obojene ptice, koji je realiziran u formi ličnih priča korisnika usluga mentalnog zdravlja, izjava profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja i izjava predstavnika medija. Film je urađen s ciljem pozitivnog uticaja na javnu stigmatizaciju u okviru koje je poseban fokus na zdravstvenim profesionalcima i medijima.

„Film govori o vrlo dobrim ljudima, kvalitetnim ljudima, ljudima iz korisničkih udruženja i njihovim zdravstvenim radnicima.  Ti ljudi, kao što je Vahid Džulović koji je jedan od aktera filma, su zaista doprinijeli da se stigma i diskriminacija smanji u sredinama u kojima oni rade i pružaju usluge svojim korisnicima. Gledajući film vidjela sam da oni nisu samo osobe sa mentalnim poteškoćama nego ljudi koji su izvrsni menadžeri.  Oni jako dobro vode korisnička udruženja, kreiraju programe, utiču na smanjenje stigme i diskriminacije. Svima nama treba da budu uzor u zemlji u kojoj i nema baš i nekih uzora i kojima je je dostojanstvo upitno", kazala je direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS