Obilježavanje Svjetskog dana AIDSa

Povodom Svjetskog dana AIDS-a, koji se svake godine obilježava 1. decembra, volonteri Asocijacije XY će na Trgu djece Sarajeva organizovati uličnu akciju koja ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti prevencije i testiranja na HIV. Akcija će biti održana u periodu od 12:00 do 13:30časova, pod međunarodnim sloganom koji ove godine glasi Ruku gore za prevenciju HIV-a.

Učionica Uči gdje stigneš redovan je alat volontera Asocijacije XY kojim će ovog puta građanima održati kratku edukaciju o AIDS-u, a sve zainteresovane za testiranje na HIV uputiti u Centar za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje koji se nalazi u ulici Avdage Šahinagića na broju 10, gdje će uz prijateljski pristup zdravstvenih radnika i brzih testova za 15 minuta saznati svoj status.

U toku 2015. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 13 novih HIV pozitivnih slučajeva, od čega 10 u Fedaraciji BiH i 3 u Republici Srpskoj. Posljednjih 5 godina, u Bosni i Hercegovini se u prosjeku registrira 20 do 25 novih HIV pozitivnih slučajeva, što našu zemlju svrstava na listu zemalja sa niskom razinom učestalosti HIV infekcije. Jedan od razloga zašto nema mnogo novih slučajeva HIV infekcije je i nedovoljno podignuta svijest o važnosti testiranja ali i efekti preventivnog rada sa marginaliziranim grupama vladinog i nevladinog sektora u okviru projekta koji je finansirao Globalni fond za borbu protiv AIDS-a.

Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj od sveopćeg društvenog interesa, koji ove godine Asocijacija XY organizuje u saradnji sa UNFPA.

Lijep pozdrav, Asocijacija XY

Kontakt: Službenica za odnose sa javnošću Asocijacije XY Dajana Pasic

dpasic@asocijacijaxy.org, +387 33 260 761;

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS