Obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Ministarstvo sigurnosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, u skladu sa Strategijom suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2013.-2015. godina i  Programom obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, poduzeo je niz aktivnosti u vezi obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima,  18. 10. 2014. godine.

 U Bosni i Hercegovini je jako prisutna pojava u kojoj djeca prose. Vrlo često se radi o sasvim maloj djeci, čak dojenčadi, neprimjereno obučenima pri iznimno visokim ili iznimno niskim temperaturama, izložena ispušnim plinovima i potencijalnoj opasnosti od udara automobila.

Tokom redovnih aktivnosti Ministarstvo sigurnosti BiH će raditi na unaprijeđivanju kapaciteta u vezi zaštite djece od prosjačenja, ali i podizati svijest javnosti o pravima djece zagarantirana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, dekadi Roma, zakonima o zaštiti djece na svim administrativnim nivoima u Bosni i Hercegovini. Namjera nam je obilježiti Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar u  Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i Tuzli, tako da će se aktivnosti dešavati istovremeno na nekim važnijim lokacijama u navedenim gradovima.

-           u Sarajevu na Trgu djece Sarajeva, u periodu od 11:00-13:00, Ministarstvo sigurnosti BiH i Asocijacija XY distribuirat će promotivne materijale i informacije o ovom fenomenu. Medijima će se obratiti Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i Emina Osmanagić,direktorica Asocijacije XY;

-           u Banjoj Luci na Trgu Krajine, u periodu od 10:00-14:00 sati, Udruženje Nova Generacija distribuirat će promotivne materijale i informacije o ovom fenomenu;

-           u  Tuzli u periodu od 11,30-14,00, Udruženje "Zemlja djece” će distribuirati promotivni materijal i informacije o ovom fenomenu na velikoj raskrsnici na Slatini, dok će posebno osmišljena interaktivna aktivnost sa građanima biti organizovana na tuzlanskom šetalištu Korzo

-           u Mostaru na Španskom trgu, u periodu od 10:00-14:00, Udruženje Novi put  distribuirat će promotivne materijale i informacije o ovom fenomenu u petak, 17.10. ,  te u subotu  18.10. u istom periodu širom grada Mostara.

 U cilju realizacije planiranih aktivnosti i oslanjajući se na dosadašnje pozitivno iskustvo, učestvuju  predstavnici  NVO Nova Generacija iz Banja Luke, NVO Novi put Mostar, HUG Zemlja djece iz Tuzle i Asocijacija XY iz Sarajeva  u obilježavanju ovog značajnog datuma. Istovremeno, Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS (MFS-EMMAUS), organizacija civilnog društva sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti pružanja direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima, edukacije, prevencije, podizanja svijesti javnosti ali i kreiranja politika u BiH u ovoj oblasti, od kraja 2012. godine aktivno učestvuje u implementaciji regonalnog projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!", uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine/Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Udruženja tužilaca FBiH i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Kao doprinos obilježavanju Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, projektni partneri realizuju regionalnu konferenciju pod nazivom „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu" koja će se održati u Beogradu, 17. i 18. oktobra/listopada 2014. godine.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS