O nama

Asocijacija XY je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banja Luci. Osnovana je, uz pomoć IPPF EN-a, 2001. godine udruživanjem grupe građana zainteresovanih za rješavanje postojećih i prijetećih problema u vezi seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

S vremenom Asocijacija je izrasla u nevladinu organizaciju prevashodno posvećenu zdravlju svakog od građana/građanki Bosne i Hercegovine. U novembru 2006. je primljena u punopravno članstvo IPPF (International Planned Parenthood Federation – Međunarodna federacija za planiranje porodice), najraširenije organizacije u svijetu u polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja.  Primarna ciljna grupa Asocijacije XY su mladi ljudi općenito, a pogotovo oni iz vulnerabilnih i teško dostupnih grupa.

U svom radu, Asocijacija XY ima podršku i sarađuje sa relevantnim vladinim ustanovama, profesionalnim osobljem, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i sl. Od 2004 godine u okviru Asocijacije XY djeluje Savjetovalište za seksualno i reproduktivno zdravlje a u septembru 2006. sa radom je počela i medicinska ordinacija koja pruža usluge ginekologije i dermatovenerologije. Tako je Asocijacija XY postala zapravo Prijateljski centar za mlade čije su sve usluge apsolutno povjerljive, anonimne i besplatne.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS