Novi pristupi i metode za prosvjetne radnike u prevenciji nasilja među mladima

Asocijacija XY zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i CARE International NW Balkans organizuje trening za nastavnike, pedagoge i psihologe svih srednjih škola u Kantonu Sarajevo na temu „Inicijativa mladića, promocija rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih”. Trening će se održati 28. i 29. maja 2013. u Edukacijskom centru Prosvjetno pedagoškog zavoda KS koji se nalazi u ulici Obala Kulina Bana 3, sa početkom u 09:00 sati.

Trening će u utorak, 28.05.2013. u 09:00 otvoriti ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović. Pored ministra Marjanovića treningu će prisustvovati više od 50 nastavnika, pedagoga i psihologa srednjih škola Kantona Sarajevo.

Trening za nastavnike kreiran je sa ciljem da se predstavnicima različitih srednjih škola koje nisu uključene u projekt „Inicijativa mladića u prevenciji rodno zasnovanog nasilja na sjeverozapadnom Balkanu" ponude najnovije informacije iz oblasti zdravlja, nasilja, alkohola, droga, maskuliniteta, rodnih normi, ali i drugih društvenih normi koje utiču na ponašanje mladića, kao i upoznavanje nastavnika, pedagoga i psihologa sa inovativnim i multisektorskim pristupima koji u fokusu svoga djelovanja imaju promociju i usvajanje životnih vještina i zdravih stilova života muškaraca i djevojaka srednjoškolskog uzrasta.

Projekat „Inicijativa mladića u prevenciji rodno zasnovanog nasilja na sjeverozapadnom Balkanu" je regionalni program fokusiran na izazivanje promjene stavova i ponašanja mladića u vezi rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja koji se sprovodi u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Kosovu. Do sada je ovakav trening uspješno realizovan u zemljama regije a ovo je prvi puta da se isti realizuje i u BiH.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS