Nova saradnja u službi prevencije nasilja

Projekat „Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima Općine Stari Grad Sarajevo" je bio povod da Asocijacija XY ozvaniči saradnju sa Specijalnim Zavodom Mjedenica. Na sastanku održanom 06.06.2013. godine u prostorijama Zavoda upriličeno i zvanično predstavljanje projekta zaposlenicima ove institucije kao i potpisivanje Memoranduma o saradnji. Memorandum su potpisali direktor Zavoda gospodin Mirsad Asimović i izvršna direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.

Nakon prezentacije ranije pomenutog projekta uslijedio je radni sastanak na kojem su direktor Zavoda Mjedenica i direktorica Asocijacije XY razgovarali o budućim aktivnostima, načinima poboljšanja vannastavnih aktivnosti za korisnike Zavoda kroz učešće Asocijacije XY.

„Zvanična saradnja je ostvarena i naredni korak predstavlja zajednički rad na adaptaciji modula prevencije nasilja koji će se implementirati u osmim razredima početkom slijedeće školske godine. Vjerujem da će ovo biti uspješna saradnja" kazala je Osmanagić.

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece «MJEDENICA»je odgojno-obrazovna ustanova smještena u istoimenoj ulici u starom dijelu Sarajeva. Namjenjena je za rad sa djecom i odraslim osobama sa posebnim potrebama (mentalna retardacija i kombinovane smetnje). Postoji od 1947. godine, a rad nije prekidala ni u toku rata (1992-1995). Pre riječima njegovog direktora korisnici ovog Zavoda zaista imaju potrebu za programima poput ovog koji kreće sa svojom realizacijom. Pored toga oni imaju potrebu i za edukacijom iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja sa naglaskom na važne uloge očinstva i majčinstva.

Projekat „Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u općini Stari Grad Sarajevo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III-LOD III" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS