Nermina Nevesinjac

Volonterka

Datum rođenja
19.6.1998
Obrazovanje
SSS
Volontira od
20.8.2015
1. Imam 17 godina.
2. Pohađam srednju ekonomsku školu u Sarajevu.
3. Odlična sam učenica.
4. Bila sam član ASUBiHa i Crvenog križa, radi volontiram.
5. Nakon završene škole namjeravam upisati Engleski i Njemacki jezik na Filozofskom.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS