Najstručniji predstavnici i predstavnice Opštine Istočna Ilidža angažovani na programu Zajednice koje brinu o svojim građanima

U okviru UNW projekta „Uključenost zajednica u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, održana je radionica participativnog programa razvoja modela Zajednice koje brinu u Istočnom Sarajevu a na kojoj su učešće uzeli predstavnici i predstavnice javnih i obrazovnih institucija i nevladinog sektora.

Kako navodi lider programske oblasti Asocijacije XY Feđa Mehmedović, radionica predstavlja veliki korak u uključivanju predstavnika lokalne zajednice u planiranje i realizaciju sveobuhvatnog programa prevencije nasilja.

Tokom marta ove godine, organizirali smo prve inicijalne konsultacije, a kako bi u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima lokalne zajednice, identificirali ključne oblasti i strategije preventivnog djelovanja u regiji Istočno Sarajevo. Konsultacije su vođene na osnovu nalaza prethodno provedenih istraživanja i analiza, no značajan faktor u programiranju modela Zajednice koje brinu jeste ekspertiza predstavnika lokalnih institucija koja je u procesu konsultacija korištena. Pandemija Covid19 nas nije zaustavila, pa su konsultacije nastavljene u aprilu i maju koristeći online komunikacijske platforme i kreiran je razvojni okvir na osnovu kojeg smo u junu organizirali napredni program razvoja modela Zajednice koje brinu i u ovom trenutku razvijen je set aktivnosti koje će biti predstavljene Gender centru Republike Srpske i Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske koji su ključni partneri u ovom procesu. Važno je naglasiti da su predstavnici institucija koje su participirale u procesu u fokus djelovanja stavili građane i da će aktivnosti koje su odredili u najvećoj mjeri unaprijediti život i zdravlje građana na području regije Istočno Sarajevo, što jeste logika programa Zajednice koje brinu.

Nevena Regoje Kolašinac, stručna saradnica u Opštini Istočna Ilidža kaže da ova opština nastoji da u svojim aktivnostima postane zajednica koja brine za svoje građane, što jednim dijelom i jeste, a posebno kada se radi o smanjenju rodnih stereotipa i smanjenju svih vrsta nasilja, posebno nasilja nad ženama i djevojčicama koje je jako izraženo.

„Podržavamo ovakav projekat i trudimo se da najbolje predstavnike svoje lokalne zajednice u školama a to su pedagozi, direktori i svi oni koji su stručni u ovim temama kandidujemo da budu angažovani na ovakvim projektima za dobrobit cijele lokalne zajednice," kaže Regoje Kolašinac.

Prema riječima direktorice Srednjškolskog centra Istočna Ilidža Branke Kovačević, u saradnji sa partnerskom nevladinom organizacijom Forum Teatar a uz pomoć eksperata Asocijacije XY, nastavnici ove škole će biti uključeni u edukativne programe obuke sa odgovarajućim obrazovnim alatima.

„Naš cilj je razviti svoje vlastite potencijale i kapacitete kako bismo jačali psihosocijalne vještine naših učenika i na taj način otklanjati rodne stereotipe i prevenirati sve oblike nasilja. Postati resurs u lokalnoj zajednici koji će stečene kompetencije iz ove oblasti prenositi i na druge obrazovne institucije i u saradnji sa drugim lokalnim institucijama".

Projektne aktivnosti koje koordinira Asocijacija XY realizuju se u saradnji sa Gender centrom Republike Srpske i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i partnerskim nevladinim organizacijama.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS