NAJAVA ZA MEDIJE: Javna predavanja eksperta mentalnog zdravlja prof. dr. Normana Sartoriusa u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci

Sarajevo/Mostar/Banja Luka, 15.10.2015. - Prof. dr. Norman Sartorius, univerzitetski profesor i jedan od najistaknutijih psihijatara svoje generacije, bit će predavač u okviru promocije borbe protiv stigme sa ciljem smanjenja diskriminacije prema osobama sa mentalnim poremećajima na nivou zajednice u sklopu aktivnosti Projekta mentalnog zdravlja. Projekat mentalnog zdravlja podržava uspostavljanje dugoročno održivih mehanizama s ciljem smanjenja i suzbijanja stigme, diskriminacije i socijalne isključenosti lica s mentalnim poremećajima, kako bi se osiguralo pružanje jednakih prilika za sve i stvorili uslovi za unapređenje kvaliteta života ovih lica i njihovih porodica. Projekat podržava Vlada švicarske a sprovodi Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U sklopu planirane posjete svjetski priznati psihijatar prof. dr. Norman Sartorius održati će javna predavanja u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.

· Uvodno predavanje na temu "Mentalno zdravlje djece i mladih u Evropi” održati će se u okviru simpozijuma”Psihijarijski dani” 23. 10. 2015. godine, u hotelu "Saraj” u Sarajevu sa početkom u 9.00 sati. 

· Predavanje na temu "Nove smjernice u borbi protiv stigmatizacije” biti će održano u Mostaru na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 26.10. 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, a uvodničari predavanja će biti predstojnik katedre za psihijatriju medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Miro Klarić i pomoćnik Federalnog ministrastva zdravstva prim. dr. Goran Čerkez.

· Predavanje "Nove smjernice u borbi protiv stigmatizacije” biti će održano 27.10.2015. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci sa početkom u 12.00 sati, a uvodničari predavanja su rukovodilac odsijeka za bolničku i zdravstvenu zaštitu u Ministrastvu zdravlja i socijalne zaštite RS dr. Milan Latinović, šef katedre za psihijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci doc.dr. Mira Spremo i Nacionalni koordinator za mentalno zdravlje RS dr. Biljana Lakić.

· U okviru posjete prof. dr. Normana Sartoriusa Banjoj Luci će biti organizovan i "Doručak sa ekspertom”, 27.10. 2015 godineod 08.30 do 09.30 sati, gdje će razgovarati sa specijalizantima i mladim psihijatrima iz RS.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS