Nacionalni prioritet, borba protiv trgovine ljudima ujedno i strateško programsko opredjeljenje Asocijacije XY

Jučer (13.05.2013.) su u Sarajevu u sklopu Javne prezentacije projekata uz neposrednu i sveobuhvatnu podršku Ministarstva sigurnosti BiH, odnosno odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, Ambasade SAD-a u BiH te rame uz rame sa drugim nevladinim organizacijama predstavljene aktivnosti i rezulti uspješno realizovanog projekta Asocijacije XY "Smjernice centrima mentalnog zdravlja u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudimau BiH".

Javnoj prezentaciji prisustvovali su ministar sigurnosti BiH, Fahrudin Radončić, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon, kao i Hajrija Hadžiomerović Muftić iz Udruženja tužilaca BiH, Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS, Abida Pehlić iz Udruženja Novi Put i izvršna direktorica Emina Osmanagić Asocijacije XY. Također, tu su bili i brojni predstavnici medija i gostiju iz različitih oblasti.

Izvršna direktorica Asocijacije Emina Osmanagić je u svom obraćanju kazala kako su za kratko vrijeme samog trajanja projekta kroz njega ostvareni izuzetni rezultati te da isti predstavljaju čvrstu platformu za njegovu nadogradnju i unaprjeđenje. „Izuzetno sam sretna da danas mogu reći kako je deset mjeseci nakon početka pomenutog projekta uspostavljena multi sektorska saradnja među različitim subjektima kao što su Centri za mentalno zdravlje, državne institucije odnosno vladin sektor i nevladine organizacije u pružanju sveobuhvatnih usluga i tretmana za žrtve trgovine ljudima, što je jedan od najkrupnijih rezultata. „ kazala je Osmanagić.

Ostvareni projektni rezultati

U prvoj fazi projekta Asocijacija XY je uspostavila više nego uspješnu saradnju sa Državnim koordinatorom za suzbijanje trgovine ljudima i ilegalne migracije u BiH koji je nominirao članove radne grupe za izradu ” Smjernica centrima mentalnog zdravlja u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima”. U skladu s tim Ministarstvo sigurnosti BiH je pružilo značajnu podršku tokom implementacije projekta i bilo uključeno u realizaciju i koordinaciju cjelokupnog procesa implementacije.

U skladu sa planiranim projektnim aktivnostima Asocijacija XY je organizovala 4 sastanka radne grupe koji su bili aktivno uključeni u proces izrade pomenutog dokumenta. Tokom ovog procesa osoblje Asocijacije XY je zajedno sa članovima radne grupe uvidjelo potrebu za uključivanjem svih relevantih subjekata u borbi protiv trgovine ljudima u BiH. S tim u vezi 5 centara za mentalno zdravlje BiH je uključeno u proces efikasnog tretmana sa žrtvama trgovine ljudima.

Radnu grupu su sačinjavali predstavnici 5 centara za mentalno zdravlje iz Sarajeva, Tuzle, Banjaluke, Mostara i Brčko Distrikta, 2 predstavnika ministarstva sigurnosti, 1 predstavnik iz Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava, predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja I socijalne zaštite RS, 1 predstavnik NVO (XY) i recenzent. Tokom prve faze projekta članovi radne grupe u bili angažovani radeći kontinuirano na izradi finalnog dokumenta. Na ovaj način je osigurana podrška i uključenost državnih institucija, nevladinih organizacija i zdravstvenih pružaoca usluga te poboljšanje postojećih zdravstvenih postupaka i usluga za žrtve trgovine ljudima.

Svi članovi RG su izrazito podržali inicijativu za jačanje multi sektorske saradnje među predstavnicima vladinog sektora, NVO-a i zdravstvenih pružaoca usluga kao i poboljšanje postojećih zdravstvenih procedura i usluga u pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima. Tokom svakog sastanka RG članovi RG su funcionisali kao jedan tim u zajedničkom cilju za izradu kvalitetnog i korisnog dokumenta.


U narednoj fazi projekta Asocijacija XY, zajedno u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, je organizovala 5 edukativnih radionica za medicinske radnike u jednako toliko centara za mentalno zdravlje (Sarajevo, Tuzla, Banjaluka, Mostar i Brčko Distrikt). Edukativne sesije su sprovodili predstavnici CMZ uz asistenciju Ministarstva sigurnosti BiH i Asocijacije XY koristeći ovaj dokument. Cilj ovih edukativnih aktivnosti je bilo povećanje znanja 75 zdravstvenih i nezdravstvenih profesionalca u pružanju kvalitetnog medicinskog tretman za osobe žrtve trgovine ljudima.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS