Na treningu za nastavnike i nastavnice iz Kantona Sarajevo revidiran Program E

Prevencija nasilja i zaštita zdravlja mladih, prioritetne su oblasti Asocijacije XY. Posvećeni eliminaciji nasilja i eliminaciji socijalnih faktora koji doprinose pojavi nasilja, Asocijacija XY u saradnji sa CARE Balkans i partnerskim organizacijama razvila je novi preventivni program- Program E, a koji se bazira na razvoju psiho-socijalnih vještina mladih kao ključnim preventivnim faktorom na kojem se temelji nova obrazovna platforma.

Prema riječima lidera programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića novi program se nalazi u fazi testiranja koje je započelo u prvoj polovini prošle godine.

„U ovoj fazi, program je uspješno testiran sa mladima, nastavnim i drugim školskim osobljem, predstavnicima nevladinih organizacija i drugim interesnim stranama koje posjeduju znanje i vještine relevantne za proces testiranja i prilagodbe programa specifičnostima zajednica u kojima će biti realiziran", kazao je Mehmedović.

Trening za nastavno osoblje osnovnih škola, a koji je održan u hotelu Tarčin Resort od 21. do 23. januara 2020. godine, uključio je nastavno osoblje u proces revizije nastavnih jedinica Programa E i ponudio jasan uvid u stavove nastavnog osoblja o sadržajima i potencijalnim unapređenjima programa za osnovne škole. Trening je dizajniran da istovremeno, jača kapacitete nastavnog osoblja da primjenjuje sveobuhvatan program prevencije nasilja i promocije zdravlja i kroz praktičan rad, uključi nastavno osoblje u analizu metodologije programa kroz direktno učešće u radionicama programa za osnovne škole.

Ukupno 21 nastavnik i nastavnica iz osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo su učestvovali u obuci koja predstavlja nastavak procesa razvoja kapaciteta, a koji je započeo prošle godine.

„Razvoj kompetencija nastavnika se bazira na učešću nastavnika u tri obuke koje realiziramo tokom jedne godine. Nakon obuka, nastavno osoblje će biti uključeno u realizaciju radionica i na taj način će dobiti priliku da razvijaju vještine facilitiranja modela o kojem uče tokom treninga. Na kraju, svaki učesnik će proći proces obuke koja traje 9 dana, a ukoliko uključimo praktičan rad i realizaciju radionica, proces obuke traje 15 radnih dana, što je dovoljno da svaki polaznik stekne potrebne kompetencije da primjenjuje sveobuhvatne programe koje razvijamo i čiju upotrebu zagovaramo u BiH i regiji", zaključuje Mehmedović.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI - Young Men Initiative) : "Promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji je podržan od Vlade Švicarske, OAK Fondacija, Austrijske razvojne agencije i CARE International Balkans Bosna i Hercegovina.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OAKFoundation

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS