Muhidina Branković

Trenerica vršnjačke edukacije

Datum rođenja
1.4.1993
Obrazovanje
VSS
Volontira od
1.9.2010
1. Ponosna sam na prijatelje koje sam stekla.
2. Volim nove stvari i trudim se da kroz nova iskustva gradim sebe.
3. XY će uvijek zauzimati posebno mjesto u mom srcu.
4. Ne podnosim ignorisanje.
5. Uživam u dinamičnom okruženju sa energičnim osobama, mrzim monotoniju
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS