Moja BMK Priča- Jasmin Imamović

Asocijacija XY i partnerske organizacije povodom ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma, predstavljaju rezultate dvogodišnje sprovedbe sveobuhvatnog programa prevencije nasilja. Pored javnih događaja koje će Asocijacija XY organizirati u Sarajevu, a partneri u više od 6 gradova BiH (Banja Luka, Mostar, Bijeljina, Travnik, Livno, Istočno Sarajevo,), ove godine će biti realizovana i online kapanja, putem koje će se javnost informirati o rezultatima rada i iskazati zahvalnost svima koji su podržali ili se aktivno uključili u program prevencije. U narednih 16. dana aktivizma predstavljamo 16 priča o mladima koji su najzaslužniji za rezultate projekta. Kampanja je organizovana u okviru UN Women projekta „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

"Prvenstveno kao korisnik, kao dijete koje pripadalo socijalnoj ljestvici djece u riziku, imao sam priliku da sagledam sve negativne segmente društva i koliko je teško nositi se i boriti protiv toga. To mi je u velikoj mjeri pomoglo da se dublje angažujem u programe koje implementira UG Otaharin. Osjećao sam i neku vrstu zahvalnosti kao motivaciju da se angažujem više i da se priključim Budi muško klubu. Na početku, za mene je sve to bilo nepoznato, mnogo ljudi, mnogo ličnosti, različiti karakteri, ali sam vremenom shvatio suštinu, a to je da se ne razlikujemo u opšte, svi imamo neke probleme i breme koje nosimo, ali je lakše kada nas ima više. Moje samopouzdanje se polako povećavalo, mnogo lakše komuniciram, lakše se uklapam, brže stičem prijatelje i mnogo lakše pokrećem sopstvene inicijative. Sada imam dovoljno hraborsti da se upustim u pozitivne promjene u razmišljanju mojih ukućana, drugara, vršnjaka, poznanika i zajednice. Drago mi je što me i prepoznaju kao mladu osobu koja se pojavljuje svuda, koja prati sve pozitivne priče sa aktivnosti BMK-a i UG Otaharin. Počinjem uvijek od sebe, sagledavam svoje mišljenje i dobro analiziram prije svake odluke, prije svakog razgovora ili konflikta. Poštujem mišljenje i dijelim stavove na osnovu svih osjetljivih grupa.

Ponosan sam sto sam vrsnjacki/a edukator/ica po metodologiji koja je ocijenjena kao najbolja i najinovativnija u Europi, Program Y i sto organizacija UG"Otaharin" koju predstavljam, danas je lider u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti u mom gradu.Hvala građanima Švedske, Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju i UN Women što su nas podržali u našim nastojanjima da Bosnu i Hercegovinu učinimo boljim mjestom za život nas mladih, ali i generacija koje dolaze"!


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS