Moja BMK Priča- Elmir Fetić

Asocijacija XY i partnerske organizacije povodom ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma, predstavljaju rezultate dvogodišnje sprovedbe sveobuhvatnog programa prevencije nasilja. Pored javnih događaja koje će Asocijacija XY organizirati u Sarajevu, a partneri u više od 6 gradova BiH (Banja Luka, Mostar, Bijeljina, Travnik, Livno, Istočno Sarajevo,), ove godine će biti realizovana i online kapanja, putem koje će se javnostinformirati o rezultatima rada i iskazati zahvalnost svima koji su podržali ili se aktivno uključili u program prevencije.

"Organizacija BMK Travnik,Nova Vizija mi je pomogla u razvijanju samopouzdanja,stekao sam nove vještine koje primjenjujem danas u svojim radionicama koje predajem u srednjim školama,omogućilo nam je da mjenjamo gradove i mlade u njima,imamo jako važnu misiju,da postanemo ljudi koji ce doći do uspjeha to jeste Razvoja Boljeg Društva, također želimo i da dostignemo veći stepen rodne ravnopravnosti,što je misija koju želimo da završimo. Ponosan sam što smo napravili ogroman korak prema boljem sutra. Hvala ljudima koji su uspjeli da naprave ovo sve i da pomognu u podizanju svjesti kod ljudi. Ponosan sam sto sam vrsnjacki/a edukator/ica po metodologiji koja je ocijenjena kao najbolja i najinovativnija u Europi, Program Y i sto organizacija BMK Travnik,Nova Vizija koju predstavljam, danas je lider u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti u mom gradu.

Hvala građanima Švedske, Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju i UN Women što su nas podržali u našim nastojanjima da Bosnu i Hercegovinu učinimo boljim mjestom za život nas mladih, ali i generacija koje dolaze"!


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS