Moja BMK Priča- David Kovačić

Asocijacija XY i partnerske organizacije povodom ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma, predstavljaju rezultate dvogodišnje sprovedbe sveobuhvatnog programa prevencije nasilja. Pored javnih događaja koje će Asocijacija XY organizirati u Sarajevu, a partneri u više od 6 gradova BiH (Banja Luka, Mostar, Bijeljina, Travnik, Livno, Istočno Sarajevo,), ove godine će biti realizovana i online kapanja, putem koje će se javnost informirati o rezultatima rada i iskazati zahvalnost svima koji su podržali ili se aktivno uključili u program prevencije. U narednih 16. dana aktivizma predstavljamo 16 priča o mladima koji su najzaslužniji za rezultate projekta. Kampanja je organizovana u okviru UN Women projekta „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

„Budi Muško Klub je na mene djelovao pozitivno na mnoge načine. Počevši od toga što je promijenio moje poglede na mnogo toga te mnoge odrađene radionice kao i upoznavanje mnogih kolega širom Bosne i Hercegovine i još mnoštvo stvari koje nisam imao priliku iskusiti sve dok nisam postao članom ovoga kluba. Još jedna stvar koja me oduševila je to što baš ti mladi ljudi, moje kolege, moji vršnjaci, su toliko perspektivni i imaju toliko pozitivne stavove za promjenom našeg društva, naše zajednice u boljem smjeru. Mislio sam da je takvih ljudi sve manje posebno mlađih, ali ovaj projekt, ovaj klub, je promijenio moj stav i moje mišljenje. Stoga ne žalim ni sekunde za provedenim vremenom na sastancima, radionicama, putovanjima i ostalom. Sve što mogu je reći hvala ljudima koji su ovaj projekt donijeli u našu zajednicu i pružili mi priliku da budem članom nečega većeg za naše društvo. Ponosan sam sto sam vršnjački/a edukator/ica po metodologiji koja je ocijenjena kao najbolja i najinovativnija u Europi, Program Y i što organizacija Centar za građansku suradnju Livno koju predstavljam, danas je lider u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti u mom gradu.

Hvala građanima Švedske, Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju i UN Women što su nas podržali u našim nastojanjima da Bosnu i Hercegovinu učinimo boljim mjestom za život nas mladih, ali i generacija koje dolaze"!

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS