Mladi protiv COVID-19, šesta epizoda

Rodna ravnopravnost, posebno tokom #COVID-19 se tiče svih nas.#COVID-19 je posebno ugrozio zdravlje i sigurnost djevojaka i žena i sada, više nego ikada, mladi imaju moć da to promijene.

Ponosni smo jer smo dio globalne kampanje #YouthagainstCOVID19 koju sprovodimo u partnerstvu sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija.Link na kojem možete pogledati video klip.

https://prezi.com/v/1r3ik4j3cn-q/epizoda-6-mladi-rod-i-covid-19/?fbclid=IwAR1CALJkhJexaWvdl0wfAhFlmAR5aYhSBCO4xd3OsWPDGvbuVH-wMrRDAgY

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS