Mladi protiv COVID-19, peta epizoda

Nisi siguran/sigurna kako možeš pomoći u borbi protiv #COVID19?

Uključi se u neku od postojećih inicijativa u tvojoj sredini. Za više prijedloga, pogledaj video u narednom linku:

https://prezi.com/v/jvtygl0ewkzy/

Ponosni smo jer smo dio ove kampanje koju sprovodimo u partnerstvu sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija.

#Ostanimoodgovorni #Ostanimosigurni #YouthAgainstCOVID19 #COVID19 #coronavirus #UNFPA #UNFPAYouth

UNFPA Bosnia and Herzegovina

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS