Mladi protiv COVID-19, druga epizoda

Globalnu kampanju "Mladi protiv Covid-19" sprovodimo u partnerstvu sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija. Saznaj kako #COVID-19 može uticati na mlade osobe. Odgovornim ponašanjem doprinesi njegovom zaustavljanju. 

Video možete pogledati na slijedećem linku:

https://prezi.com/v/i3n5vqiywvju/epizoda-2-kako-na-mlade-utice-covid-19/

#ostaniodgovorna #ostaniodgovoran #ostanisigurna #ostanisiguran  #YouthAgainstCOVID19


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS