Mladi protiv COVID-19

Ponosni smo jer smo dio globalne kampanje "Mladi protiv Covid-19" koju sprovodimo u partnerstvu sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija. Iako je situacija vezana za pandemiju COVID-19 pandemiju značajno bolja u Bosni i Hercegovini ne smijemo se opuštati, budimo odgovorni kako bismo „ostali sigurni".

https://prezi.com/v/b7qrbmlxx-if/episoda-1-covid-19/

#YouthAgainstCOVID19 #COVID19 #UNFPAYouth

#UNFPA Bosnia and Herzegovina #UNFPA #IPPF #IPPFEuropean Network

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS