Mladi iz cijele Bosne i Hercegevine odlučni da eliminišu nasilje okupljeni u Kampu liderstva na Sutjesci

Atmosfera sa Kampa liderstva prošle godineU periodu od 1. do 5. avgusta 2019. godine, CARE-ove partnerske organizacije Asocijacija XY iz Sarajeva, Perpetuum Mobile iz Banjaluke i Snaga Mladih iz Mostara održaće kamp liderstva za mlade iz Mostara, Sarajeva, Banjaluke, Livna, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Travnika, Brčkog, Tuzle i Zenice na Sutjesci.

Pored radionica koji imaju za cilj da povećaju znanje i vještine o Liderstvu i prevenciji nasilnog ekstremizma, mladi će imati priliku i da se okušaju u team building takmičenju. Šest ekipa koje čine 60 mladih ljudi će se boriti za naslov najbolje a sve s ciljem promocije zdravih životnih stilova.

Prema riječima lidera programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića, Kamp liderstva okuplja najaktivnije mlade ljude koji su prethodnih godina pokazali iznimnu posvećenost prevenciji nasilja i koji aktivno uključuju svoje vršnjake u aktivnosti koje su od iznimnog značaja za naše društvo i našu zemlju.

"Biti mladi lider nije jednostavno, ali ni nešto što za sobom ne povlači veliku odgovornost. U kontekstu prevencije nasilja, mladi lideri su iskusni edukatori vršnjaka ili obučeni volonteri koji posjeduju znanje, želju i iskrenu motivaciju koju pokazuju kroz davanje svoj ličnog vremena za dobrobit i blagostanje ostalih. Mladi lideri su mladi ljudi koji će u okviru edukativnog programa učiti i naučiti kako koristiti liderske sposobnosti u mobilizaciji vršnjaka i njihovoj afirmaciji i uključivanju u programe promocije zdravlja i prevencije nasilja. Stoga će ovom kampu prisustvovati samo odabrani, oni koji su svojim zalaganjem „zaslužili" da u okviru kampa steknu tako važnu titulu”, kazao je Mehmedović.

"Posebno nas raduje činjenica da je ovo tradicionalni kamp zbog kojeg će naša zemlja u augustu postati bogatija za 60 novih mladih lidera koji će oblikovati društvo u kojem živimo kalupom tolerancije, međusobnog uvažavanja i afirmacije nenasilnih oblika ponašanja. Kamp je prilika da mladi upoznaju svoje vršnjake iz drugih gradova koji rade iste ili slične stvari, a koji su udruženi oko iste ideje, a to je da je ovo zemlja u kojoj nasilje nema i ne treba da ima svoje mjesto, ali i da steknu nova prijateljstva. Kamp liderstva je jedan korak u mnoštvu njih koje pravimo, a na putu stvaranja bolje Bosne i Hercegovine, sigurnije Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj će naša dječica biti sigurnija i sretnija”, zaključuje lider programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđa Mehmedović.

Projektni menadžer CARE International u Bosni i Hercegovini prof. dr Saša Petkovićističe značaj programa čiji je fokus rad sa mladima.

„Dvadeset godina rada sa mladima nije dovoljno vremena a da se iznova pozitivno ne iznenadim sa kakvim potencijalom i bogatstvom raspolaže naša zemlja. To bogatstvo su naši mladi ljudi spremni da promovišu nenasilno ponašanje, zdravije životne stilove, rodnu i svaku drugu ravnopravnost i pravičnost u društvu. CARE je organizacija koja je to prepoznala i fokusirala svoj rad na prevenciji i dodatnom obrazovanju mladih, izgradnji njihovih životnih veština i kompetencija za ulazak u kompleksni svijet odraslih. Nadam se da će i vlasti na svim nivoima sa deklarativnog preći na više konkretnog rada sa mladima, jer samo tako možemo računati na svjetliju bufućnost", kazao je Petković.

Aktivnost je realizirana u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI - Young Men Initiative): "Promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji je podržava Vlade Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

Dodatne informacije:

Sarajevo, Koordinator za mlade Asocijacije XY Amer Džekman

adzekman@asocijacijaxy.org

+387 33 260 762

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS