Mladi Asocijacije XY povodom 8. marta poručuju: Stop nasilju prema ženama, djevojkama i djevojčicama!

„Ne samo danas" naziv je javne kampanje koju implementiraju mladi Asocijacije XY povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena- 8.marta. Cilj kampanje je skretanje pažnje javnosti na društveni problem nasilja prema ženama koji bi trebao da je u fokusu svih 365 dana u godini. Kampanja se sastoji iz dva dijela i to on line kampanje koja je počela 1. marta na društvenim mrežama Asocijacije XY - Facebooku i Instagramu i ulične akcije koja će se održati na Trgu djece Sarajeva na sam dan obilježavanja ovog praznika, u periodu od 12:00 do 14:00 sati.

Prema riječima koordinatora za mlade Asocijacije XY Amera Džekmana kampanjom se želi skrenuti pažnja javnosti na stvarne potrebe žena tokom cijele godine a podrazumijevaju bolje i ravnopravnije društvo bez nasilja i diskriminacije.

„Ove godine na 8. mart, mladi Asocijacije XY žele da ukažu na ozbiljan društveni problem u Bosni i Hercegovini a to je nasilje prema ženama. Našim majkama, sestrama, djevojkama, prijateljicama nije dovoljan jedan cvijet ili poklon na ovaj datum kako bi bile sretne. Istraživanja u našoj zemlji pokazuju da su djevojke i žene izložene različitim formama nasilja, najčešće psihološkom a zatim i fizičkom koje vrše njihovi partneri ili članovi porodice. Iako prisutne, mnoge forme nasilja u našoj zemlji nailaze na odobravanje", kazao je Džekman.

Nasilje u porodici i nasilje u vezama pronalazi svoje uporište u socijalnim nejednakostima, a važan faktor pojave nasilja su rodni stereotipi koji vode do nejednake raspodjele moći odlučivanja i odobravanja nasilja muškaraca prema ženama. Isti normativi obeshrabruju žene da prijave nasilje, a često, rodni stereotipi doprinose razvoju stavova koji odobravaju nasilje u vezama. U BiH je prisutan društveni stav da je nasilje intimna stvar i da na određene forme nasilja ne trebamo reagovati.

„Taj stav je toliko pogrešan koliko i samo nasilje jer je nasilje društveni problem. Kroz seriju fotografija mladi ljudi Asocijacije XY ukazuju na ovaj fenomen u našem društvu i potrebu rada na prevenciji nasilja što mi aktivno i radimo tokom cijele godine. Čitavu kampanju su osmislili i implementirali mladi ljudi, što je od izuzetne važnosti. Kreirajući kampanju mladi ljudi su ne samo usvojili nova znanja već i životne vještine, te kroz druženje sa vršnjacima/kinjama razgovarali o aktuelnom problemu. Ovakav pristup doprinosi kreiranju pozitivnih vršnjačkih grupa unutar kojih nema mjesta rodnoj neravnopravnosti i nasilju", kazao je Džekman.


 

 

 

 

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS