Mjesto gdje X i Y prestaju biti nepoznate

Ena Mesihović (22) je studentica prava, ljubitelj pasa, brižna sestra i kćerka i ne zaboravimo – jedan od najuglednijih članova Asocijacije XY. Sa četrnaest godina je upoznala jednog od edukatora XY-a i htjela je čuti više. Tada je bila povučena djevojka koja nije imala mnogo znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, aktivizmu mladih, zagovaranju. Danas je ona sve osim tiha i povučena. Ona je vodeći promotor seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u njenoj zajednici te uzor mnogim mladim ljudima koji su prisustvovali njenim treninzima. Ovo je njena priča.

Moj angažman u XY-u je započeo totalno neočekivano. Sjećam se kako sam se pridružila mojim prijateljima tokom ulične akcije koju su radili u Sarajevu i mislila sam kako je to sve i kako neću imati ni želje ni prilike da nešto više radim tu, u XY-u. Međutim, predanost mladih ljudi kojima sam bila okružena su me zadržali tu narednih osam godina.

Najbolji način da se iskusi i upozna stvarnost života u jednoj zajednici je da se upoznaju ljudi koji je čine izvan njihovog standardnog okruženja, „na ulici". Upravo tako sam i započela svoj angažman u XY-u, radeći ulične akcije, upoznavajući mlade ljude, zapravo provjeravajući puls mladih, njihove potrebe. Upravo tada sam i prepoznala ogromnu potrebu da se aktiviram i dam svoj maksimum kao mladi aktivista. Akcija za akcijom je učvrstila tu moju odluku i ljubav prema XY-u je počela da se javlja i raste, dan za danom. Par mjeseci kasnije sam prošla prvi trening za vršnjačke edukatore. Iskreno, nisam znala šta je zapravo vršnjački edukator i koja je njegova uloga ali mislim da je upravo ovaj trening bio prekretnica u mom životu i period kada sam shvatila da mogu doprinijeti zajednici svojim radom i edukacijom kada je riječ o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. Prepoznala sam potrebu da one informacije i znanje koje sam zadobila na treningu podijelim sa svojim prijateljima, porodicom i vršnjacima općenito. Pojmovi poput „spolno prenosive inspekcije", " seksualnost",  „MSM",  „intravenski ovisnici" i mnogi drugi su postali dio mog svakodnevnog rječnika i konverzacije. Upravo tada sam saznala za IPPF i upoznala se sa ciljevima kojima oni teže. Magično ! Trening je trajao šest dana. Šest dana koji će mi ostati u sjećanju cijelog života. Stekla sam toliko znanja, životnih vještina, postala sam vršnjački edukator i po prvi put sam osjetila da imam „misiju" i da sam član još jedne, nove porodice – XY porodice.  Spoznala sam koja je to važna uloga i moć vršnjačkog edukatora. Ono što je bila prava inspiracija a ujedno i motivacija da se nastavim baviti svim ovim je bila činjenica da su mladi ljudi osjetili povjerenje prema meni te su smjelo prilazili i pitali za informacije i tražili da im pomognem razriješiti dileme koje su se ticače seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, nasilja, psihoaktivnih supstanci i svega onoga sa čime su se susretali u periodu adolescencije.

 

Situacija na koju sam najviše ponosna je kada mi je djevojka od petnaest godina prišla i povjerila se kako je žrtva porodičnog nasilja od ranog djetinstva. Istina, bilo je teško čuti tu priču ali je bio lijep osjećaj znati da svoj poziv radim na pravi način i uspijevam uliti povjerenje kako bi se drugi mladi ljudi povjerili i zajedno sa mnom, njihovom vršnjakinjom, pokušali razriješiti dileme sa kojima se susreću.

Kako je vrijeme prolazilo prošla sam mnoge treninge na teme poput seksualnog i reproduktivnog zdravlja, spolno prenosivih infekcija, trgovine ljudima, HIV i AIDS-a, kontracepcije, trudnoće, adolescencije, nasilja, bullyinga, vršnjačkog pritiska i mnogih drugih. Ali nije samo znanje ono što sam stekla tokom tih treninga. Onda kada jedna tiha djevojka preraste u djevojku koja koristi svoj „glas" kako bi se borila za svoja i prava drugih mladih ljudi otvaraju se i mnoga vrata gdje se znanje nadograđuje i dalje, gdje se usavršavaju životne vještine. Tako sam imala priliku učestvovati u različitim programima poput SALIN +, CHOICES... Zahvaljujući upravo ovim programima danas sam ambiciozni, zainteresirani i srčani zagovornik prava koja se tiču gore pomenutih prava.

Istinska posvećenost je XY-ovo drugo ime. Nekako neke nevidljive udice koje drži XY uspjevaju promjeniti tokove života drugih ljudi i usmjeriti te mlade ljude u pravom smjeru, pa tako i mene. Ono na šta smo svi mi u XY-u posebno ponosni je prijateljski pristup koji smo razvili kroz naše usluge.

Bilo mi je 18 godina kada su mi iz menadžmenta XY-a ponudili mjesto u upravnom odboru XY-a. Poznavajući prilike u našem društvu i nemogućnost mladih da budu na takvim pozicijama, pozicijama na kojima se njihov glas uvažava na način koji donosi konkretne promjene, mislila sam da se radi o šali.  Osjećala sam se ushićeno. To je trenutak kada sam shvatila da je XY mjesto gdje zaista vrijedi biti, trenutak kada sam shvatila da mogu biti točak promjene koju priželjkujem u društvu. Mnogo stvari mi je prolazilo kroz glavu. „Moguće je, Ena", „Ti to možeš, stvarno možeš", „Možeš pomoći marginaliziranim grupama, stigmatiziranim, diskriminiranim...".

Prije nego što sam počela pisati ovu svoju kratku priču prionila sam kako bih vidjela statistike kao rezultate nekih istraživanja koja se tiču mladih u mojoj državi i naišla sam na neke zapanjujuće podatke. Samo 1% mladih ljudi misle da mogu promjeniti nešto u svojoj državi. Ne vjerujem da je to istina. Ne vjerujem jer u mojoj drugoj porodici, YSAFE BiH, tako mnogo ljudi mijenja kako svoje, tako živote drugih ljudi, njihovih vršnjaka. Mora da su napravili neku grešku s obzirom da smo mi ta promjena, mi smo ti koji su iskoristili svoju šansu, postali zagovarači seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, mladi aktivisti i uzori mnogim mladim ljudima.AKTUELNO
31.3.2021
Javni poziv
10.3.2021
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS