Mi mijenjamo stavove i ponašanja mladića

U Hotelu Holiday Inn u Sarajevu danas se održava konferencija pod nazivom "Budi muško – mijenjaj pravila”. Cilj konferencije je podizanje svijesti o ulozi mladića u rodnoj ravnopravnosti i promovisanja novih društvenih normi vezanih za maskulinitet koja je fokusirana na podršku mladićima u procesu odrastanja u muškarce 21. stoljeća.

Nasilje nastavlja biti dio svakodnevnog života za mnoge mladiće u Bosni i Hercegovini. Mediji i dalje ukazuju na nove slučajeve interpersonalnog i rodno uslovljenog nasilja. Nedavno objavljeni izvještaji iz Evrope, koje su sačinili WHO i ESPAD, ističu postojanje rodnozasnovanih razlika u svijesti i ponašanju mladića. Podaci ukazuju na to da je veća vjerovatnoća da će sami mladići biti uključeni u interpersonalno nasilje (i kao žrtve i počinioci), samopovređivanje (samoubistvo), i saobraćajne nesreće, djela koja predstavljaju tri vodeća uzroka smrti među mladićima u Evropi.

Feđa Mehmedović, projektni koordinator projekta „Mladići kao saveznici u prevenciji rodnozasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu" u Asocijaciji XY kazao je kako je ovaj projekat jedan od rijetkih čiji su rezultati mjerljivi kroz konkretne promjene u stavovima i ponašanjima među mladićima koji su uključeni u aktivnosti.

Kroz formativno istraživanje i prikupljanje podataka o procjeni uticaja, inicijativa mladića dala je značajan doprinos znanju o stavovima i ponašanju mladića. Osnovni rezultati istraživanja sprovedenog u 2012. dodatno su naglasili važnost pojedinih pitanja koje Inicijativa mladića obrađuje putem svojih radionica i kampanje „Budi muško" uključujući i siguran seks i prevenciju nasilja među mladićima i nad djevojkama i ženama. Jedan od rezultata predstavljenih u Studiji slučaja 2012 jeste da među mladićima postoje i snažni negativni stavovi prema homoseksualcima. Također, mladići su seksualno aktivni u ovom starosnom dobu, ali imaju ograničeno razumijevanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, a 23% ispitanih muškaraca smatra prihvatljivim istući ženu.

Mnogobrojnom skupu obratio se i Saša Petković, projekt manager CARE International-a koji je tom prilikom izjavio: „Projekat postiže svoje zacrtane ciljeve, mi mijenjamo stavove i ponašanja mladića u srednjim školama u kojim radimo. Upravo je to razlog da u skoroj budućnosti projekat namjeravamo realizirati i u nekim drugim gradovima u BiH".

Konferencija je okupila veliki broj mladih, predstavnike Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Vijeća nacionalnih manjina BiH, Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj BiH, predstavnike sarajevskih općina, brojnih nevladinih i međunarodnih organizacija. U nastavku konferencije biće održan drugi niz stručnih predavanja, diskusija i kreativnih radionica, koje teže ka aktivnom učešću mladih Bosne i Hercegovine zajedno sa vladinim i nevladinim sektorom koji za misiju imaju prevenciju  maloljetničkog nasilja, promociju rodne ravnopravnosti, zdravih stilova života i obrazovanja mladih ljudi.

Organizatori konferencije su Asocijacija XY, CARE International, Perpetuum Mobile Banja Luka i Altruist Mostar.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS