Međunarodna konferencija :Očinstvo i ravnopravno angažovanje očeva u roditeljstvu na Balkanu

CARE International Balkan sa sjedištem u Sarajevu uz pokroviteljstvo Člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr Mladena Ivanića i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice – Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, organizovao je međunarodnu konferenciju "Očinstvo i ravnopravno angažovanje očeva u roditeljstvu na Balkanu: praksa, politike i istraživanja".

Ovu konferenciju organizuje CARE International Balkan, u partnerstvu sa lokalnim nevladinim organizacijama među kojima je i Asocijacija XY,  i uz podršku CARE Norveške, Austrijske razvojne agencije, OAK Fondacije i Vlade Švajcarske.

„Cilj konferencije je da promoviše najbolje prakse i politike koje pružaju podršku očevima i starateljima da budu aktivnije uključeni u sve aspekte brige o djetetu i porodičnog života. Pozvali smo međunarodne i evropske stručnjake i stručnjakinje da podijele sa nama dosadašnja saznanja iz ove oblasti, pri čemu će poznati stručnjak iz Sjedinjenih Američkih Država dr Gary Barker predstaviti jedinstveni izvještaj "Očevi u svijetu danas", prvi izvještaj takve vrste o očinstvu u cijelom svijetu. Osim toga, biće razmijenjena i mišljenja o trenutnim naporima u širem regionu Balkana", saopćeno je.

Ova Konferencija je sastavni dio aktivnosti "Dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu", inicijative koja je fokusirana na uključivanje dječaka i muškaraca u promovisanje rodne ravnopravnosti i rješavanje svih oblika nasilja. U 2015. godini CARE i njegovi partneri su pokrenuli kampanju "Super tata", u okviru globalne kampanje MenCare, čiji je cilj promovisanje uključenosti muškaraca kao ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja.

Ova Konferencija predstavlja sjajnu priliku za predstavnike/ce vlada, istraživače/ice i predstavnike/ce NVO da saznaju više o postojećim programima koji rade sa muškarcima na polju rodno ravnopravnog očinstva, kao i da razgovaraju o modelima najbolje prakse i politikama uključivanja očeva kao dijelu državnih strategija rodne ravnopravnosti.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS