Masturbacija

Riječ masturbacija dolazi ili od grčke riječi mezea (μεζεα, "penisi") ili latinske kombinacije manus ("ruka") i turbare ("dirati"). Masturbacija je seksualna stimulacija tokom koje su najčešći predmet vlastite genitalije a završava orgazmom. Najčešće se izvodi ručno no i drugi tipovi tjelesnog dodira nisu isključeni (osim snošaja), kao ni upotreba drugih predmeta ili neka kombinacija prethodnih načina.Osim samozadovoljavanja masturbacijom se smatra i međusobno zadovoljavanje partnera.

 Ne tako davno masturbacija se smatrala nečim grešnim, moralno spornim i  štetnim. U njoj bi trebali uživati perverznjaci i čudaci te oni koji su nesposobni za stvarni odnos. Ali danas znamo da ništa od toga nije istina i da je masturbiranje potpuno normalno, prirodno i prihvatljivo spolno ponašanje u kome nema ništa grešno. Naprotiv, masturbacija je nadasve poželjna jer na taj način upoznajemo svoje tijelo, osjećaje, užitke a istovremeno razvijamo ljubav prema sebi i svom tijelu. Žene koje masturbiraju obično i lakše postignu orgazme prilikom seksa s partnerom jer tačno znaju što će ih dovesti do orgazma i znaju to i pokazati partneru. Stereotip da masturbira samo muškarac spada u prošlost. Rezultati mnogobrojnih anketa idu u prilog velikom postotku masturbacije kod djevojaka i žena.

Hoće li neko masturbirati ili ne stvar je lične odluke; niti osobe koje masturbiraju niti osobe koje ne masturbiraju radi toga ne bi trebale osjećati sram, krivnju ili da rade nešto pogrešno. Masturbacija je stvar ličnih potreba i želja te u skladu s tim odluka o tome da li će masturbacija biti jedan od oblika seksualnog zadovoljstva ili ne lična je  odluka svake osobe.

Kada je previše?

Razumije se da je pitanje možemo li govoriti o previše užitka, previše seksa i previše orgazama. Ako ćete se opterećivati time da li imate preveliki spolni nagon i da li previše puta pomislite na to da biste se samozadovoljili, može vam više štetiti nego samo samozadovoljavanje ili spolnost. Mjerilo po kome se treba ravnati možda bi moglo biti da je previše onda kada više ne možete normalno funkcionisati. Poznati su, recimo, slučajevi kako mladih muškaraca, tako i žena, koji su se masturbiranjem oslobađali psihološke napetosti i masturbirali čak po više desetaka puta na dan kao i u situacijama kada se remete svakodnevne obaveze. U tom slučaju govorimo o nekoj vrsti ovisnosti za koju je kao i npr. za ovisnost o hrani, alkoholu, duhanu i sl. potrebno potražiti stručnu podršku.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS