Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku

Donator: Global Fund

Trajanje projekta: decembar 2013.-juni 2016.

Kratak opis projekta:

Asocijacija XY je u decembru 2013. potpisala ugovor o nastavka implementacije projekta koji finansira Globalni Fond pod imenom „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku". Projekt je dio državnog programa pod nazivom "Koordinirani nacionalni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom razrušenom i visoko stigmatiziranom okruženju” čiji su potpisnici relevantne institucije iz BiH, a primatelj sredstava programa UNDP BiH.

Krajnji cilj pomenutog programa je smanjiti stopu prenošenja HIV-a i poboljšati liječenje od HIV-a, skrb i podršku u Bosni i Hercegovini

Provedba ovog programa će značajno ojačati borbu protiv HIV/AIDS-a u BiH na državnom nivou i na nivou zajednice. Programi će biti utemeljeni na dosadašnjim postignućima, kao i na postignućima potpomognutim grantom za Rundu 5 GF HIV. Program će biti proveden u dvije faze.

Cilj projekta „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku" je preusmjeriti podizanje svijesti o HIV-u među općomKAPs (Key Affected Populations) na sveobuhvatniji pristup pružanju podrške tekućoj HIV prevenciji u sredinama u kojima postoji rizik od zaraze HIV-om. Efektivno liječenje od HIV-a i njega osoba zaraženih HIV-om iz svih ovih marginaliziranih kategorija stanovništva takođe će predstavljati ključnu strategiju prevencije.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS