LGBTTIQ za početnike

Da bi razumjeli pojam (skračenicu) LGBTTIQ neophodno je definirati pojam seksualna orijentacija.Seksualna orijentacija je mentalna, emotivna i fizička privlačnost prema osobama istog, suprotnog ili oba spola. Drugi pojam koji treba razumjeti je rod. Rod je društveni konstrukt koji po definiciji određuje društvene uloge muškaraca i žena, to jeste osoba muškog ili ženskog spola. „Također, individualni konstrukt spopstvenog identiteta/izražavanja koji potvrđuje, negira i/ili prevazilazi društveno zadate i formirane spolne i rodne uloge muškaraca i žena, kao i cijelu binarnu osnovu muškog i ženskog."[1] Treći pojam je rodni identitet koji se direktno veže za individualno iskustvo u shvatanju vlastitog spola, što može ali i ne mora odgovarati spolu dodijeljenom pri rođenju što uključuje lični doživljaj tijela i različite izražaje roda kao što su odijevanje, način govora i obraćanja.

Lezbejke su osobe ženskog spola homoseksualne orijentacije. Sama riječ potiče od grčkog otoka Lezbos na kojem je rođena pjesnikinja Sapfo koja je uznosila ljubav prema ženama.

Gej osobe su muškog spola koje osjećaju mentalnu, fizičku i emotivnu privlačnost prema osobama istog spola, muškarcima. Ponekad se riječ gej koristi za osobe muškog ili ženskog spola koje osjećaju privlačnost prema osobama istog spola.

Biseksualac_ka je osoba koja osjeća mentalnu, emotivnu i fizičku privlačnost prema osobama oba spola.

Transrodna osoba je termin koji se koristi za osobe čiji rodni identitet nije u skladu sa spolom koji im je dodijeljen pri rođenju. Transrodnost se odnosi i na osobe koje se ne identificiraju sa oznakama muško ili žensko. Transrodni muškarac je osoba kojoj je pri rođenju dodijeljen muški spol dok je njen rodni identitet ženski. Seksualna orijentacija transrodnih osoba se određuje u skladu sa njihovim rodnim identitetom a ne spolom.

Transseksualna osoba je osoba koja  ima jasnu želju i namjeru da prilagodi svoj spol rodnom identitetu, bilo potpuno ili djelimično putem fizičke i/ili hormonalne terapije i operacije.

Interseksualne osobe su rođene sa hromozomskim, hormonskim ili genitalijskim karakteristikama koje ne odgovaraju zadatim standardim muške ili ženske kategorije, zbog svoje seksualne ili reproduktivne funkcije. Ovaj pojam zamjenjuje društveno poznat ali neprihvatljiv i uvredljiv pojam hermafroditi.

Queer prvenstveno označava sve što se razlikuje od konvencionalnog na neki poseban, drugačiji način. Queer je također i sinonim za ekscentrično i čudno. U početku je ovaj termin označavao neheteroseksualne osobe i korišten je sa negativnom konotacijom, te nije rijedak slučaj da se i danas koristi u tom kontekstu te ga neke gej osobe, lezbejke, interseks osobe, transrodne i transseksualne osobe ne prihvataju. Danas, ovaj pojam prihvata i LGBTTIQ zajednica jer označava prkos i obuhvata različitosti, gej osoba, lezbejki, transrodnih i transseksualnih osoba, biseksualnih osoba kao i interseksualnih.


[1] Preuzeto iz Kratki vodič kroz profesionalno izvještavanje o LGBT temama, Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo, str.26
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS