Kvalitetnim koracima do identifikacije uzroka problema muškaraca u pristupu primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Predstavnici i predstavnice relevantnih vladinih i nevladinih institucija, dr. Dženana Tanović, dr. Aida Pilav, dr. Jonuz Fikret, stručna savjetnica Gender Centra FBiH Sadmira Kotorić i Emina Osmanagić, direktorica Asocijacije XY kao članovi i članice ekspertne radne grupe za upravljanje kvalitetom istraživanja Muškarci i primarna zdravstvena zaštita su prisustvovali uvodnom sastanku radne grupe koji je održan u prostorijama Asocijacije XY u Sarajevu, 19. marta 2015.

Predstavljen je cjelokupni projekat i njegova osnovna aktivnost, istraživanje, što je i bio cilj sastanka. Članovi i članice radne grupe su diskutovali/e o trenutnim problemima u pristupu muškaraca primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao što su nedovoljna informisanost prožeta tradicionalnim normama i gender stereotipima, nedovoljna razmjena informacija unutar porodice, kruga prijatelja ili javnosti, nesenzibiliziranost za specifične potrebe muškaraca, obrazovni sistem, itd. Svi pomenuti problemi daju osnovu za kreiranje adekvatne metodologije istraživanja koje će biti implementirano u aprilu i maju 2015.

Nakon implementacije istraživanja, prikupljeni podaci o zdravstvenim navikama muškaraca i faktorima uticaja na pristup zdravstvenoj zaštiti će biti dostupni javnosti kroz publikaciju i konferenciju za novinari. Neizostavno je naglasiti važnost prikupljanja i interpretiranja ovakvih podataka u svrhu unapređenja primarne zdravstvene zaštite i cjelokupnog zdravstvenog sistema Federacije BiH. 

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP programa. Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC."


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS