Korak do aktivizma mladih u Općini Novo Sarajevo

Asocijacija XY u partnerstvu sa Vijećem mladih Općine Novo Sarajevo je u junu 2015. godine započela provedbu projekta „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo" sa ciljem aktiviranja mladih u prevenciji maloljetničkog nasilja, delikvencije i promociji zdravih stilova života u lokalnoj zajednici.

Uvodni sastanak četiri nevladine omladinske organizacije, članice Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo, i Asocijacije XY je održan u ponedjeljak, 29.06.2015. godine, u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Sastanak je jedna od projektnih aktivnosti specifičnog cilja 1 projekta: Osnažiti Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo u poticanju omladinskog aktivizma i provedbi vršnjačke edukacije o prevenciji nasilja, maloljetničke delikvencije i promocije zdravih stilova života mladih na području Općine Novo Sarajevo.

Tokom održanog sastanka, predstavnici i predstavnice udruženja Obrazovanje gradi BiH, Demokratski omladinski pokret, humanitarne organizacije Bezdan – Sprofondo i Crvenog križa Novo Sarajevo su upoznati sa ciljevima projekta i mogućnostima za zajedničko djelovanje u svrhu poticanja omladinskog aktivizma. Svaka od nevladinih organizacija će dati svoj doprinos u segmentu volontiranja i poticanja omladinskog aktivizma među mladima sa područja Općine Novo Sarajevo kroz tromjesečni volonterski angažman. Volonteri i volonterke pomenutih organizacija, članica Vijeća mladih, učestvovati će na šestodnevnom treningu vršnjačke edukacije kako bi u narednom periodu stečena znanja i vještine prevencije nasilja prenijeli na vršnjake, učenike i učenice osmih i devetih razreda osam osnovnih škola u Novom Sarajevu.

Tokom implementacije seta prezentacija, vršnjački edukatori i edukatorice će regrutovati dvadeset i pet mladih osoba koje žele učestvovati u programu volonterske obuke. U drugoj fazi projekta planiran je napredni trening vršnjačke edukacije na kojem će mladi unaprijediti svoje vještine, analizirati priručnik kreiran prema njihovim potrebama i sumirati znanja i iskustva stečena tokom projekta.

U martu 2016. godine će biti organizovana konferencija za medije na kojoj će predstavnici i predstavnice svih nevladinih organizacija predstaviti svoje utiske i dati preporuke za budući rad sa mladima na ovom polju.

Projekat Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS