Korak bliže eliminaciji nasilja

Prvi koordinacioni sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, a koji finansira UN WOMEN ured BiH, održan je 25. i 26. januara, u hotelu Holywood u Sarajevu. Partnerstvo u sastavu Asocijacije XY, CARE NWB, Perpetuum mobile Banja Luka i Snaga mladih Mostar prošireno je na četiri nove organizacije i to Otaharin Bijeljina, Forum tetar Istočno Sarajevo, Nova vizija Novi Travnik i Klub La Vie Livno koje će biti odgovorne za sprovedbu aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Prema riječima voditeljice organizacije Klub La Vie Ankice Baković jedan od ciljeva sastanka bio je jačanje kapaciteta pridruženih partnera kako bi što kvalitetnije organizovali, sprovodili i kontinuirano unaprijeđivali aktivnosti na polju prevencije nasilja i promocije rodne ravnopravnosti.

Promišljajući o današnjim izlaganjima paralelno sam mislila koliko će to biti primjenjivo na našu lokalnu zajednicu i na mlade sa kojima inače radimo. 100 posto sam sigurna da će naši mladi biti otvoreni za nove metode rada. Biće im omogućen jedan pristup iskustvenom načinu učenja, što je dobro, budući da se mladi upravo žale na suhoparnost i ne ostvarivanje kontakta između njih i predavača", kazala je Baković.

Direktor Forum teatra Istočno Sarajevo Vitomir Mitrić ovaj Projekat smatra prilikom za svoju organizaciju da proširi svoje aktivnosti i mogućnosti da Forum Teatar postane lider u segmentu prevencije nasilja i rada sa mladim ljudima u regiji Istočno Sarajevo.

„Mislim da će ovaj projekat postići svoj cilj jer cemo ga proširiti i na neke druge opštine u Istočnom Sarajevu. Projekat je koncipiran tako da mladi ljudi koji prođu kroz njega mijenjaju ponašanje u jednom pozitivnom pravcu kada je u pitanju problem koji se pojavljuje" kazao je Mitrić.

Izvršni direktor NVO „Otaharin" Bijeljina Dragan Joković iskazao je zadovoljstvo zbog činjenice da je UN WOMEN ured BiH prepoznao i podržao metodologiju koja je dala rezultate prošlih godina, kada je u pitanju prevencija nasilja.

„Otaharin jako puno radi na vršnjačkim edukacijama mladih, pogotovo na uključivanju marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina sa aspektom na romsku nacionalnu manjinu. Drago mi je da ćemo moći uključiti romske edukatore u Projekat, a to nam pomaže u ostvarivanju naših ciljeva. Jedan od njih je suzbijanje predrasuda i diskriminacije prema romima" , kazao je Joković.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS