Konteent Media iz Banja Luke novi partner Asocijacije XY u unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini

Za Asocijaciju XY, djeca i mladi su osnovna i najvažnija ciljna grupa. Gotovo sve projektne aktivnosti Asocijacije XY doprinose unapređenju položaja djece i mladih. No da bi još kvalitetnije i energičnije odgovorila na potrebe djece i mladih, Asocijacija XY uspostavlja strateška i kooperativna partnerstva, sa organizacijama i institucijama koje dijele iste vrijednosti ili u fokusu svog djelovanja imaju brigu o najmlađima u našoj zemlji.

Sa druge strane, udruživanjem kapaciteta sa relevantnim partnerima, stepen i kvalitete usluga za mlade dobijaju pozitivan zamah, stoga Asocijacija XY značajnu pažnu posvećuje saradnji i odabiru partnera sa kojima uspostavlja saradnju.

„Vođeni principima najboljeg interesa djece i mladih, Asocijacija XY je prepoznala novu priliku da udruži kapacitete i u okviru saradnje sa novim partnerom, Konteent Media iz Banja Luke, osigura mladima pristup kvalitetnim, zabavnim i edukativnim aktivnostima koje će biti realizirane tokom 2020. godine. Ne samo da će aktivnosti doprinijeti unapređenju položaja mladih već će ih uključiti u aktivnosti koje će generirati nove društvene promjene sa fokusom na rodnu jednakost, unapređenje položaja žena i djevojčica, mladih i odraslih", kazala je direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.

Novi partneri Asocijacije XY posjeduju kapacitete koji su značajni za komunikacije organizacije sa interesnim stranama, pa je novo partnerstvo još jedan korak bliže kvalitetnijoj prezentaciji i efektivnijoj komunikaciji sa mladima, partnerima, organizacijama, donosiocima odluka i svim korisnicima koji prate rad Asocijacije XY ili kojima se Asocijacija XY želi i treba obratiti.

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS