Konkurs za poziciju projektni službenik/ca u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Asocijacije XY

Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje konkurs za poziciju Projektni službenik/ca (Project Officer) u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Projekt mentalnog zdravlja je finansiran od Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), i sprovodi se u partnerstvu i pod vodstvom Federalnog ministarstva  zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Kroz projekt se obezbjeđuje podrška entitetskim ministarstvima zdravstva u širokom spektru aktivnosti, vezanih za reformu sektora zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koja je započela 1996. godine, stavljanjem fokusa na brigu u zajednici, za razliku od tradicionalnog pristupa koji je uglavnom bio baziran na bolničkom tretmanu ljudi sa mentalnim poremećajima. Krajnji cilj projekta je unaprijeđeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju evropskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Pozicija:
Projektni službenik/službenica (Project Officer) je dio tima Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i ima implementacijsku odgovornost za planiranje, organizovanje, nadgledanje i izvještavanje unutar specifičnog programskog portfolia, pod vodstvom i u bliskoj saradnji sa entitetskim liderima i menadžerom projekta.

Potrebne kvalifikacije i vještine:
-    Visoka stručna sprema društvenog smjera.
-    Minimum 3 godine iskustva rada na međunarodnim projektima, po mogućnosti u oblasti reforme zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini.
-    Iskustvo u planiranju, implementaciji i monitoringu provođenja razvojnih projekata.
-    Prednost će imati kandidati koji posjeduju iskustvo i znanja iz oblasti mentalnog zdravlja.
-    Poznavanje engleskog jezika na profesionalnom nivou.
-    Razvijene komunikacijske vještine.

Očekivani period trajanja ugovora je do 31. 12. 2013. godine, sa obaveznim probnim radom od 3 mjeseca. Mjesto obavljanja posla je Sarajevo.

Zainteresovani/e kandidati/kinje svoj CV i prateće pismo trebaju slati u Asocijaciju XY, i to isključivo na e-mail bhfpa.xy@bih.net.ba, najkasnije do 23. 10. 2012. godine. Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS