Konkurs

U skladu sa potrebama implementacije druge faze "Projekta mentalnog zdravlja u BiH” finansiranom od Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC, koji implementira Asocijacija XY, raspisuje se slijedeći

Konkurs

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. LIDER/LIDERICA KOMPONENTE – (2 izvršioca, ured u Sarajevu)

a)  Projektna komponenta  – Izgradnja kapaciteta mentalnozdravstvenih profesionalaca

b)  Projektna komponenta - Borba protiv diskriminacije i socijalno uključivanje osoba sa mentalnim poremećajima

2.  PROJEKTNI SLUŽBENIK/SLUŽBENICA – (1 izvršilac, ured u Sarajevu)

Asocijacija XY je nevladina organizacija  čija je misija unapređenje i promocija zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata Projekta mentalnog zdravlja i pruža administrativnu podršku i facilitaciju  na svim nivoima implementacije projekta.

Opšti cilj Projekta mentalnog zdravlja je poboljšanje zdravlja i dobrobit osoba sa mentalnim problemima/poremećajima i osoba koje su u riziku od razvoja mentalnih poremećaja/problema kroz poboljšanje upravljanja u ustanovama mentalnog zdravlja; povećanje pristupa osoba sa problemima mentalnog zdravlja kvalitetnim uslugama pruženim od strane kompetentnih stručnjaka za mentalno zdravlje, istovremeno se fokusirajući na smanjenje stigme i posljedične diskriminacije prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja od strane zdravstvenih radnika i opšte populacije.

1. LIDER/LIDERICA KOMPONENTE (2 izvršioca) - je odgovoran/na za pružanje strateškog i operativnog vodstva u planiranju, provođenju i facilitaciji te praćenje i evaluaciju intervencija u okviru zadate projektne komponente. Lider/ica komponente će osigurati tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku output-a i outcome-a unutar zadatog programskog portfolia:

a) LIDER/LIDERICA KOMPONENTE br. 2 za izgradnju kapaciteta mentalnozdravstvenih radnika (1 izvršilac), sa sljedećim programskim portfoliom:

  I. Ojačane kompetencije i vještine multidisciplinarnih timova za pružanje kvalitetnijih usluga mentalnog zdravlja.

  II. Podržana infrastruktura CMZ-ova

b)  LIDER/LIDERICA KOMPONENTE br. 3 za borbu protiv diskriminacije i socijalno uključivanje osoba sa mentalnim poremećajima(1 izvršilac), sa sljedećim programskim portfoliom:

  I. Provedeni gender senzitivni anti-stigma programi u zajednici, usmjereni prema specifičnim populacijskim grupama.

  II. Povećani kapaciteti korisničkih udruženja za partnerstva u zajednici i za podršku socijalnoj inkluziji osoba sa mentalnim poremećajima.

Obrazovanje:  Univerzitetska Diploma (medicina, psihologija ili srodne oblasti)

Postdiplomsko obrazovanje je prednost

Iskustvo:   Više od četiri godine radnog iskustva u oblasti mentalnog zdravlja;

Iskustvo u radu u javnom sektoru i vladinim tijelima, kao i nevladinim organizacijama na razvojnim projektima, po mogućnosti u oblasti mentalnog zdravlja;

Poznavanje važećih politika u mentalnom zdravlju i prioriteta zdravstvene reforme u Bosni i Hercegovini.

 

Sposobnosti:   Izvrsno poznavanje relevantnih IT programa i internet aplikacija;

Odlično usmeno i pisano poznavanje engleskog jezika;

Znanje i iskustvo vezano za upravljanje projektnim ciklusom:

Poznavanje oblasti upravljanja i izvještavanja na osnovu rezultata.

Lični pristup:    Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine

Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost

Opredjeljenost prema timskom radu

2. PROJEKTNI SLUŽBENIK/SLUŽBENICA (1 izvršilac)- Projektni službenik/ca će pružati podršku Lideru/ici Komponente 2 u upravljanju intervencijama Projekta, asistirati u efikasnoj implementaciji projektnih aktivnosti i nadgledati ostvarenje prema referentnim tačkama napretka (milestones) Projekta, kao i rokova i propratnih aktivnosti sa svim akterima po potrebi.

Obrazovanje:  Univerzitetska diploma (psihologija, društvene nauke)

Iskustvo:   Minimum 3 godine iskustva rada na međunarodnim projektima, po mogućnosti u oblasti mentalnog zdravlja i/ili reforme zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini;

Iskustvo u planiranju, implementaciji i monitoringu provođenja razvojnih projekata;

Iskustvo u radu na projektnoj administraciji i u međunarodnom okruženju.

Sposobnosti:   Izvrsno poznavanje relevantnih IT programa i internet aplikacija;

Odlično usmeno i pisano poznavanje engleskog jezika;

Izvrsne sposobnosti prezentiranja i izvještavanja.

Lični pristup:   Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine

Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost

Spremnost na samostalan rad i rad u timu

Očekivani period trajanja ugovora je do 28.2.2015. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 3 mjeseca.

Detaljan opis posla se može preuzeti na web stranici www.xy.com.ba 

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije trebaju dostaviti slijedeće dokumente na engleskom jeziku:

  • Pismo namjere (uz obaveznu naznaku za koju poziciju apliciraju). 
  • Curriculum Vitae
  • Dokumente koji dokazuju navode iz CV
  • Reference

Navedene dokumente dostaviti lično ili poštom sa naznakom "prijava na konkurs”.

Rok za prijavu je 18.04.2014. godine do 13:00h. 

Kandidati odabrani za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

Asocijacija XY nije dužna obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.

Asocijacija XY

Danijela Ozme 12

71 000 Sarajevo

Lokacija: Sarajevo

Broj pozicija: 3

MHP Ph2 - Job Description Project Officer Component 2 (To be recruited, Sarajevo Office), V.1 
MHP Ph2 - Job Description, Leader Component 2A (to be recruited), V.1 
MHP Ph2 - Job Description, Leader Component 3 (to be recruited), V.1
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS