Konferencija Program Y – Mladi - Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka

CARE International Balkans sa sjedištem u Sarajevu i regionalnoj kancelariji u Banjoj Luci u partnerstvu sa NVO "Snaga Mladih”, Mostar, Asocijacijom XY, Sarajevo i Institutom za razvoj mladih i zajednice "Perpetuum Mobile”, Banja Luka organizuje konferenciju Program Y – Mladi - Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka" koja će se održati 30-31.03.2017. godine u hotelu Mostar, Kneza Domagoja b.b., Mostar, Bosna i Hercegovina, http://www.hotelmostar.ba/ sa početkom 30.03.2017. godine u 14:30 časova. Ovu konferenciju organizuje CARE International Balkans, u partnerstvu sa lokalnim nevladinim organizacijama i uz podršku Vlade Švajcarske. Švajcarska ima dugu tradiciju podrške obuhvatnog obrazovanja na temu zdravlja, odnosa među polovima i seksualnog zdravlja u srednjim školama. Iako postoje varijacije između kantona, većina programa uključuje nastavnike i vanjske eksperte kao predavače.Mladi u BiH će i dalje biti u fokusu nove švajcarske kooperativne strategije 2017-2020. godine kroz aktivnosti koje uključuju smanjenje nezaposlenosti kod mladih, poboljšanje zdravstvenih usluga uključujući i mentalno zdravlje i jačanjem rodne ravnopravnosti.Potrebni su nam privrženi partneri koji su spremni da reaguju i sprovedu akcije i da se angažuju na sprovođenju reformi.

Pozvali smo međunarodne i lokalne stručnjake i stručnjakinje da podijele sa nama dosadašnja saznanja iz ove oblasti. Cilj konferencije je promocija novog obrazovnog programa prevencije nasilja i promocije zdravih životnih stilova. Program je akreditovan u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu i ima dozvolu da se koristi u srednjim školama u Republici Srpskoj. Takođe se koristi u Kantonu Sarajevo kao i u Srednjebosanskom kantonu. Izjava za medije biće organizovana 30.03.2017. godine u 14:00 časova u hotelu Mostar. Izjave će dati:

· Ambasadorka Švajcarske u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Andrea Rauber Saxer

· Stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Herecegovačko-neretvanskom kantonu - Emina Jusufbegović

· Regionalna direktorica CARE International Balkans – Sumka Bučan, MBA

· Projektni menadžer CARE International Balkans – Prof. dr Saša Petković

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS