KONFERENCIJA BUDI MUŠKO – MIJENJAJ PRAVILA

Asocijacija XY, CARE International, Perpetuum Mobile Banja Luka i Altruist Mostar organizuju konferenciju "Budi muško – mijenjaj pravila” sa ciljem podizanja svijesti o ulozi mladića u rodnoj ravnopravnosti i promovisanja novih društvenih normi vezanih za maskulinitet koja je fokusirana na podršku mladićima u procesu odrastanja u muškarce 21. stoljeća.


Nasilje nastavlja biti dio svakodnevnog života za mnoge mladiće u Bosni i Hercegovini. Mediji i dalje ukazuju na nove slučajeve interpersonalnog i rodno uslovljenog nasilja. Nedavno objavljeni izvještaji iz Evrope, koje su sačinili WHO i ESPAD, ističu postojanje rodnozasnovanih razlika u svijesti i ponašanju mladića. Podaci ukazuju na to da je veća vjerovatnoća da će sami mladići biti uključeni u interpersonalno nasilje (i kao žrtve i počinioci), samopovređivanje (samoubistvo), i saobraćajne nesreće, djela koja predstavljaju tri vodeća uzroka smrti među mladićima u Evropi.


Konferencija "Budi muško – mijenjaj pravila” će biti održana 20. novembra 2012. godine sa početkom u 09:00 sati u Kongresnoj dvorani hotela "Holiday Inn” u Sarajevu.
Cilj konferencije je promovisanje rezultata, nalaza i naučenih lekcija iz projekta "Inicijativa mladića u sprječavanju rodnozasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu”, koji je dizajniran da promoviše pozitivnu promjenu ponašanja među mladićima kao alternativu nasilju. Ovaj program osnažuje mladiće ,ali i djevojke da se suprotstave lošim opšte prihvaćenim stavovima i ponašanjima koji utiču na njihov život u negativnom smislu. Mladići koji imaju ravnopravnije rodne norme imaće zdravije i pozitivnije odnose koji će im omogućiti da daju pozitivan doprinos društvu.


Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja i evaluacije, edukative metodologije i kampanje zdravih stilova života "Budi muško”, koji su dizajnirani za izgradnju životnih vještina te promjene stavova i ponašanja među mladićima tokom adolescencije. Sve to s ciljem pružanja podrške rodno ravnopravnom ponašanju koje podstiče zdrave stilove života i prevenciju nasilja u našim zajednicama i društvu.
Konferencija će obuhvatiti niz stručnih predavanja, diskusija i kreativnih radionica, a teži ka aktivnom učešću mladih Bosne i Hercegovine zajedno sa vladinim i nevladinim sektorom koje za misiju imaju prevenciju  maloljetničkog nasilja, promociju rodne ravnopravnosti, zdravih stilova života i obrazovanja mladih ljudi.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS