Kod vršnjaka na savjetovanje

Savjetovanje je proces komunikacije licem u lice putem kojeg jedna osoba pomaže drugom pojedincu, paru, porodici ili grupi da identifikuje svoje potrebe, donese odgovarajuće odluke i napravi odgovarajuće izbore. Svi su se barem jednom u životu našli u situaciji kada žele razgovarati sa stručnom osobom o problemu, svi su bar jednom poželjeli da zbog toga ne trebaju ići u zdravstvene institucije i razgovarati sa psiholozima i psihijatrima, od slijedeće sedmice to mladi u Sarajevu i Banjaluci neće ni morati.
Asocijacija XY  13.-14.12.2012. godine u Sarajevu organizuje trening za vršnjačke savjetnike koji će nakon dugogodišnjeg učenja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i zdravim stilovima života imati priliku da svoje vještine usavrše i postanu vršnjački savjetnici za navedenu oblast.


Na treningu će biti prisutni edukatori i treneri iz Sarajeva i Banja Luke.; Zvjezdana Jakić,  diplomirana psihologinja  i gestalt psihoterapeutkinja  te  Dajana Cvjetković, master trenerica  vršnjačke edukacije.
Trening je koncipiran kao napredni trening za najuspješnije edukatore i trenere te će se fokusirati na usavršavanju vještina savjetovanja, slušanja i istraživanja problema kroz praktične vježbe i studije slučaja.
Nakon treninga vršnjački savjetnici će biti spremni da daju uslugu osnovnog savjetovanja vršnjacima te će tako mladi imati priliku da neformalnije razgovaraju sa stručnjacima o svojim problemima i iznađu zajedničko rješenje.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS