Koalicija planski korača krupnim koracima naprijed

Jedna od prvih aktivnosti na projektu „Doprinos organizacija civilnog društva u unapređenju položaja ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u BiH" realizirana je proteklog vikenda (05.04.-07.04.2013) u hotelu Europa u Sarajevu. Asocijacija XY je okviru projekta održala trening na temu Izgradnja koalicija/mreža. Treningu su prisustvovali predstavnici korisničkih udruženja, organizacija civilnog društva, koalicije organizacija u zdravstvu i partneri na projektu ,a isti je vodila gospođa Murisa Marić.

Cilj ovog treninga je bio je upoznati učesnike sa ključnim konceptima i pitanjima efikasnog funkcionisanja koalicija i mreža i zašto je važno biti dio koalicije ili mreže. Pored toga učesnici su se upoznali sa timskim radom unutar mreža i koalicija, značajem aktivnog učešća pojedinačnih organizacija unutar mreža i koalicija, efikasnijim djelovanjem mreža i koalicija na društvene promjene.

Ovaj trening je bio i idealna prilika da se predstave iskustva u stvaranju koalicija/mreža iz susjedne Hrvatske.

Najvažniji rezultat nakon tri dana rada jeste sačinjen akcioni plan djelovanja koalicije sa fokusom na rijetke bolesti. Plan obuvata period od deset mjeseci i polazna je platforma za buduće aktivnosti koalicije.

Projekt finansira Europska unija u iznosu od 180.419,33 EUR u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012).

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS