Kenan Suljagic

Volonter

Datum rođenja
7.8.1997
Obrazovanje
SSS
Volontira od
1.5.2014
1. Aktivan sportista od malih nogu, od hrvanja, k1, sve do brdskog biciklizma.
2. Veoma tvrdoglav, stojim iza svakog svog postupka i mišljenja.
3. Iskren, snalazljiv ,kreativan i veoma društven.
4. Volim debate, i rasprave.
5. Cijenim grupni rad, ali ako zaostajemo kao grupa preuzimam na sebe čitav zadatak.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS